Ana SayfaMANŞETİzahname Ne Demek ?

İzahname Ne Demek ?

İzahname Ne Demek ?

Ani Kuruluş ; Şirket sermayesinin tümünün kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği kuruluşa ani kuruluş denir.

Tedrici Kuruluş ;Şirket sermayesinin 1/10’u kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği, geriye kalan kısım içinse halka arz edildiği kuruluşa tedrici kuruluş denir.

Anonim şirketlerin kuruluş şekillerinden diğeri de tedrici kuruluştur. Tedrici kuruluşta Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyulması zorunludur.

Ülkemizde gelişmeye paralel olarak sermaye piyasası alanında da gelişmeler olacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasasının işlemesini ve halkın finans kuruluşlarına güvenini sağlamayı amaçlamaktadır.

Böylece tasarrufçu ile sermaye talep edenler arasında güvenli bir köprü oluşmuş olacaktır. Atıl duran küçük tasarruflar ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kısaca Sermaye Piyasası Kanunu, sermayenin halka yayılmasını amaçlar. Tedrici kuruluşta sermayenin 1/10’unu kurucu ortaklar taahhüt eder, kalan kısmı için ise halka başvurulur.

Bir anonim şirketin tedrici şekilde kurulabilmesi için yapılması gerekli işlemler şunlardır

Yazılı bir ana sözleşme hazırlanır.
Hazırlanan bu yazılı ana sözleşme notere tasdik ettirilir.
Kurucu ortaklar tarafından sermayenin 1/10’unu temsil eden hisse senetleri satın alınarak bedeli şirketin bankada açtırılan hesabına bloke ettirilir.
Şirket sermayesinin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.
Halkın şirkete ortak olmasını sağlamak için “izahname” düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır.
Hisse senetleri halka sunulur.
Satılamayan hisse senetleri kurucu ortaklar tarafından satın alınarak bedelleri nakit olarak ödenir.
Kurucu ortaklar tarafından kuruluş genel kurulu yapılır.
Şirket, ticaret siciline tescil ettirilir.
Şirket, tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

İzahname ne demek?

Uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sisteminin eki olup, bu sınıflandırma sistemine göre düzenlenen ve eşyanın görünümü, özellikleri, üretim yöntemi ve kullanım alanları gibi bilgileri içeren belge İzahnamedir.

Taslak izahname nedir?

Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında, ihraca ya da halka arza aracılık edecek uzman aracı kurum ya da kurumlar tarafından hazırlanan söz konusu şirket (ihraç yapacak ya da halka arz edilecek) hakkında kapsamlı bilgi veren belgedir. İzahnamenin SPK tarafından onaylanması gereklidir.

İzahname ne zaman verilir?

Kanun m. 9 uyarınca, izahname geçerlilik süresi ilk yayım tarihinden itibaren 12 aydır. Tek izahname ile 12 ay içerisinde birden fazla ihraç yapılabilir.

İzahname nasıl yazılır?

izahname, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘i’, ‘z’, ‘a’, ‘h’, ‘n’, ‘a’, ‘m’, ‘e’, şeklindedir. izahname kelimesinin tersten yazılışı emanhazi diziliminde gösterilir.

İzahnameyi kim onaylar?

Kanun uyarınca halka arz olunacak veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin ise ihraç belgesinin Kurulca onaylanması zorunludur. 

Anonim Şirketin Kuruluş Türleri

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!