EN SON EKLENENLER

Kentsel Dönüşümde Binayı Kendi Yapmak İsteyenlere Destek

Kentsel Dönüşümde Binayı Kendi Yapmak İsteyenlere Destek

Devlet ile anlaşan riskli yapı malikleri, kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, iş yeri sahipleri ya da 1 yıldan fazla iş yerinde kiracı olanlara destekler sağlanır. 6306 sayılı Kanunun 6.maddesine göre bu kişilere kredi, arsa veya konut sertifikası hükme bağlı olarak verilmektedir.

Kredi desteği

Kredi Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan riskli yapıların maliklerine ya da söz konusu yapılarda kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet eden ya da iş yeri bulunan kişilere, konutunu ve iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere, Bakanlıkça dönüşüm
projeleri özel hesabından karşılanmak üzere kredi verilebileceği belirtmiştir.

Ödeme koşulları

Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yaptırmak isteyenlere verilmek üzere onaylanan kredi sonucunda,
kredi tutarının yüzde 25’i peşin olarak ödenecektir. Geri kalan kısmının ödemesi de inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak üç eşit taksit halinde kredi kullanan hak sahibinin hesabına aktarılacaktır. Kullanılan kredinin geri ödemesi inşaatın bittiği tarihten sonra başlayacaktır.

Denetim

Bakanlığın kredi kullananları denetleme yetkisi mevcuttur. Bir diğer anlatım ile Bakanlık kredinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını denetleyebilecektir.

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine ne verilecek?

Kentsel dönüşümlerde konut sahipleri isterlerse kendi olanakları dahilinde veya anlaşma yaptıkları müteahhit firma ile ev yaptırabiliyorlar. Bu durumdaki ödemeleri kendileri yapmaktadır. Müteahhit ile yapılan anlaşmalarda, ortak bina yapılır ya da müteahhit firma yaptığı binadan, daire vererek anlaşma sağlarlar

Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?

30 yıllık binalar ekonomik ömrünü tamamlamış olarak gözüküyor. Yani binanız 30 yaşındaysa kentsel dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor.

Kentsel dönüşümde toplantı yapmak zorunlu mu?

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında böyle bir zorunluluk yoktur. 5) Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılacak olan toplantı bina arsa malikleri/hak sahipleri toplantısıdır. Bir dairede %1 veya daha az hissesi olanlar da toplantıya davet edilmek zorundadır.

Kentsel Dönüşüm ne kadar sürer?

Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir.

Kentsel Dönüşümde Binayı Kendi Yapmak İsteyenlere Destek

Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli?

Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk kuralı, 6306 sayılı yasa ile devreye girmiştir.

Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor?

Kentsel dönüşüm Türkiye’ deki eski,

depreme dayanıksız ekonomik ömrünü tamamlamış tüm binaları kapsamaktadır. Kentsel dönüşümden iskanlı kat irtifaklı binalar ile arsa tapulu kaçak binalar ve gecekondular da yararlanabilmektedir.

Kentsel dönüşüm nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm adı verilen uygulama ülke genelinde yer alan depremlere karşı dayanıksız olan yapıların baştan aşağı yenilenmesini öngören bir uygulamadır. Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor.

Apartmanlarda kentsel dönüşüm kararı nasıl alınır?

APARTMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Risk Tespit Raporu Alınması ,
Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğüne Verilmesi,
Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi. …
Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi,
2/3 İle Toplantı …
Müteahhit İle Sözleşme İmzası,
2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı ,
Yıkım ve Hisse Satışı,

Kentsel Dönüşüm İşlemleri Nasıl Başlar?

Öncelikle kat maliklerinden sadece bir kişinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki verdiği bir kuruluşa başvurarak “Deprem Riski Raporu” alması gerekiyor. Alınan rapora diğer kat maliklerinin itiraz etme hakları bulunuyor.

Kentsel dönüşümde para ödeniyor mu?

Kentsel dönüşüm kapsamında olan binaların işlemlerinde belediyeler tarafından alınan ödemeler, tapu masrafları, döner sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan tüm vergi, harç ve ücretler alınmıyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu