MANŞET

Kira Tespit Davası 2024

Kira Tespit Davası 2024

Kira tespit davası, kiracı ve ev sahibi arasındaki kira ilişkisinin belirli bir süre boyunca devam etmesinin ardından, kira bedelinin yeniden belirlenmesi için mahkemeye başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu dava, genellikle kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranlarının yetersiz olduğu veya piyasa koşullarına uygun olmadığı durumlarda kullanılır.

Bu tür bir dava, kiracının veya ev sahibinin, kira bedelinin yeniden belirlenmesi gerektiğine inanması durumunda başlatılabilir.

Kira tespit davası, kira ilişkisi 5 yılı doldurduktan sonra kira bedelinin yeniden belirlenmesinin mahkemeden talep edildiği davadır. Bu dava sayesinde, sözleşmede belirlenen kira artış oranlarına bağlı olmadan günün koşullarına göre hakim yeni kira bedelini belirler.

Kira Tespit Davası Açma Süresi

Kira tespit davası şartları içinde süre koşulu bulunmamaktadır. Ancak yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önceden açılmış olur ise mahkeme belirleyeceği kira bedelini yeni kira dönem başlangıcından itibaren olarak karar verebilecektir.

Yeni kira döneminden en az 30 gün önceden kira bedelinin arttırılacağına dair yazılı bildirimde bulunulur ve yeni kira dönemi içerisinde dava açılır ise kira bedeli, yeni kira dönemi başlangıcından itibaren geçerli olacaktır. Ancak bu koşulların olmaması halinde mahkeme, bir sonraki kira dönemi yılı için karar verebilecektir.

Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Ortalama bir süre vermek gerekirse delillerin toplanması ve mahkeme süreci yaklaşık 1-1,5 sene sürebilir denilebilir.

Kira Tespit ve Tahliye Davası Aynı Anda Açılabilir mi?

Tahliye davası, kiracının belli nedenlerle kiraya verilen taşınmazdan tahliye edilmesine yönelik talebi içeren bir davadır. Yargıtayın yerleşmiş kararlarında, kira bedelinin tespiti ve tahliye davasının terditli dava olarak açılmasını hukuka aykırı bulmamış, onama kararı vermiştir. Ancak davacının ihtiyaç duyması nedenine dayanarak açılan tahliye ve kira bedelinin tespiti davalarında tahliye talebine onama kararı vermiştir.

Kira Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kira tespit davasında görevli ve yetkili mahkeme, davalının ikamet ettiği veya taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Kira Tespit Davası 2024

Kira Tespit Davası Şartları,
Kira Tespit Davası 5 Yıl Şartı,
Kira Tespit Davası İhtar Şartı,
Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?,
Yeni Kira Bedeli Nasıl Tespit Edilir?,
Tespit Edilen Kira Bedeli Geriye Dönük Olarak İstenebilir Mi?,
Tespit Edilen Kira Bedelinin Kesinleşmesi,
Tespit Edilen Kira Bedelinin Kiracıdan Tahsili,
Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?,
Yeni Malik Kira Tespit Davası Açabilir Mi?,
Kira Tespit Davası Masraflarını Kim Öder?,
Kira Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?,
Kira Uyarlama Davası ile Farkı,
Kira Artırım Davası Nedir?,

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu