EN SON EKLENENLER

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir? (TCK md.116)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ; bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rıza ile girilen yerden çıkmama” fiilleriyle kişi hürriyetine karşı işlenen bir suçtur.

Konut dokunulmazlığı hakkı hangi haktır?

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ile korunan hukuksal değer konutta başkalarının müdahalesi olmadan huzur ve güvenli bir yaşam sürdürme hakkıdır.

Konut dokunulmazlığı hangi mahkeme?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesi yer mahkemesi olacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir? (TCK md.116)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu; bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rıza ile girilen yerden çıkmama” fiilleriyle kişi hürriyetine karşı işlenen bir suçtur.

Konut dokunulmazlığı kaçıncı madde?

1961 Anayasasında da konut dokunulmazlığı, temel haklar ve ödevler bölümünde yer almıştır25. 1982 Anayasasının 21. maddesinde bir anayasa hükmü olarak yer alan konut dokunulmazlığı, 5237 sayılı TCK’nun 116. maddesindeki yaptırımlarla korunmaktadır. 1961 Anayasası 16. madde: “Konuta dokunulamaz.

Mesken masuniyetini ihlal suçu nedir?

Haneye Tecavüz” veya “Mesken Masuniyetini İhlal“, “Zorla Haneye Girme” olarak da duyduğunuz bu suçun Ceza Yasamızdaki karşılığı Konut Dokunulmazlığını ihlal suçudur. Yine Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda mutlaka eve zorla girilmesi gerekmez.

Özel mülke izinsiz girmenin cezası nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun temel halinin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıdır. Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Anayasanın 21 inci maddesi nedir?

MADDE 21.– (Değişik: 3.10.2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu