ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Kurumsal e-Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi

Kurumsal e-Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi

Anayasa Mahkemesinin 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı – Kurumsal e-Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

GENEL KURUL

KARAR

E.Ü. BAŞVURUSU

Başvuru Numarası: 2016/13010

Karar Tarihi: 17/9/2020

BAŞVURUNUN KONUSU

  1. Başvuru, özel bir şirkette çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru 15/7/2016 tarihinde yapılmıştır.

Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüş bildirmemiştir.

İkinci Bölüm tarafından 23/10/2019 tarihinde yapılan toplantıda, niteliği itibarıyla başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden Anayasa Mahkemesi içtüzüğü’nün (İçtüzük) 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

Uyuşmazlığın Arka Planı

8. Başvurucu 14/11/2011 tarihinde E. Avukatlık Ortaklığında avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Başvurucuya ortaklık ismiyle “av.tr” uzantılı kurumsal bir e-posta verilmiştir. Kurumsal e-posta bilgi. trafik ve içerikleri işverene ait sunucu üzerinde saklı tutulmaktadır.

Başvurucu, avukat A.A.Y.nin yöneticisi olduğu beş kişilik bir ekipte görevlidir.

İşyerinde 15/12/2014 tarihinde yaşanan tartışma sonrasında ekipte görevli üç kişi yönetime şikâyet dilekçeleri vermiştir.

Dilekçelerde, bir buçuk yıldır ekip yöneticisi olan A.A.Y.nin başvurucu ile ilişkisinde nesnelliği kaybettiği ve her olayda başvurucuyu destekleyip diğer ekip üyelerini zor durumda bıraktığı belirtilmiştir.

Bunun yanında başvurucunun ekip üyelerine kaba davrandığı ve ekipteki projelerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli ortamın kaybolduğu ifade edilmiştir.

Başvurucu 26/12-2014 tarihinde verdiği dilekçe ile iddialara yanıt vermiş ve 9/1/2015 tarihinde işyerinde yönetim ile başvurucu arasında üç buçuk saat süren bir mülakat yapılmıştır.

Avukatlık Ortaklığınca 10/1/2015 tarihînde başvurucunun kurumsal e-posta yazışmaları incelenmeye alınmış ve inceleme 12/1/2015 tarihinde sona ermiştir.

Yapılan inceleme sonucunda Ortaklık 14/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başvurucunun iş akdini feshetmiştir.

Noter aracılığıyla gönderilen 16/1/2015 tarihli fesih bildiriminde, iddiaların araştırılması amacıyla işlerin sürekliliğinin sağlanması için kullanılan, her an kontrol edilebileceği de

bilinen ve güvenlik nedeniyle kurumsal internet ortamında saklı tutulan e-posta yazışmalarının incelendiği belirtilmiştir.

Bu fesih bildiriminin ilgili kısmı şöyledir:

“… Yapılan inceleme sonucunda:

– üstünüz olan AA. Y.yi tehditkar e-postalarla objektiflikten uzak, kendi lehinize tavır

alması için zorladığınız.

– çalışma arkadaşlarınıza karşı hakeratamiz, tehditkar ve yakışıksız bir üslupla hitap ettiğiniz.

– devamlı ve gereksiz tartışmalara girerek ciddi geçimsizlik gösterdiğiniz,

– özellikle A.A. Y. ile olan iş ilişkinizde psikolojik taciz olarak nitelendirilebilecek bir tavır içine girdiğiniz anlaşılmıştır.

Bu üslubunuz bir hukuk bürosunda asla kabul görmeyecek bir üslup olup bir avukata yakışan ve avukatlık meslek etiğiyle bağdaşan bir üslup da değildir.

Bu e-posta içerikleri ayrıca ekip yöneticiniz A.A. Y. ile olan ilişkinizin de mülakatınızda verdiğiniz savunmanızın tam aksine profesyonellikten uzak bir ilişki olduğunu da kanıtlamaktadır.

Bütün bu davranışların karşılıklı güven temeline dayalı bir meslek olan avukatlık mesleğinde güven ilişkisinin derinden çökmesine yol açması nedeniyle iş ilişkiniz 14/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İş Kanununun 25. maddesinin 11. fıkrası uyarınca haklı nedenle sona erdirilmiştir…”

Devamı İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu