EN SON EKLENENLERMİRAS HUKUKU

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2023

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2023

Miras avukatı, miras hukuku, miras hukuku avukatı, miras danışma hattı, miras hukuku uzman avukat, en iyi miras avukatları,
İstanbul Miras avukatı kimdir?, İstanbul Miras avukatı ne iş yapar? ,Gibi çokça soruyla kariyer hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. Miras avukatı aslında iş hayatında Miras hukuku ile ilgilenen avukatlardır.

Avukatlık kanununa göre miras avukatlığı gibi bir branşlaşma bulunmamakla birlikte daha çok miras hukukuyla ilgilenen avukatlar, toplumda İstanbul miras avukatı olarak bilinirler.

Miras avukatı Miras Hukuku hakkında gerekli olan bütün teknik bilgiye, tecrübeye ve uzmanlığa sahip olan profesyonellerdir. Hazırlamış olduğumuz makalede İstanbul miras hukuku avukatı, İstanbul miras avukatı ücreti, İstanbul en iyi miras avukatı ifadesi ve İstanbul miras avukatı tavsiye ifadeleriyle nelerin kastedildiğine yer vereceğiz.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras avukatları Miras Hukuku alanında uzman olan avukatlar olarak bilinir. Bu hukuk dalını kaplayan bütün davalara da miras avukatı bakabilir.

Mahkemede Miras Avukatı Bulundurmak Zorunlu Mu?

Yargı sisteminin açıkça belirttiği gibi hiçbir mahkeme veya davada miras avukatı bulundurmak zorunlu değildir. Yalnız miras avukatları ile çalışmak mağdur olan ve ortadaki mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını isteyen kişilere oldukça faydalı olacaktır.

En İyi Miras Avukatı İstanbul

İstanbul’un En İyi Miras Avukatı

İstanbul’un en iyi miras avukatı olarak bilinmesi, girdiği miras davalarının büyük çoğunluğunda başarı elde ettiği anlamına da gelmektedir. Bu nedenle miras davaları gibi çok unsurlu davalarda davanın müvekkil lehine sonuçlanması için çok dikkatli olunması çok önemlidir.

Sizin haklarınızı ve menfaatlerinizi korumak için miras avukatı; bilhassa büyük uzlaşmazlıklar ve farklı davalı ve davacıların olduğu durumlarda analitik düşünmeyi bilmeli, iletişim yetenekleriyle öne çıkmalı, dava sonucu olabildiğince lehinize çevirebilmelidir.

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2023

Hukuk konusunda deneyim ve tecrübeleri olan İstanbul miras avukatı miras davalarında etkin rol oynar. Dilekçe yazımını müvekkillerinin ihtiyaçlarını göre gerçekleştirir. Bu ihtiyaçlara göre yazılan dilekçe gerekli mahkemeye gönderilmesi yapılır. Çünkü miras birçok farklı alanda mahkemede görülebileceği için bu mahkeme ayrımını ve tespitini İstanbul miras avukatı iyi seçer. Oluşan taleplere göre oluşturulan yol haritası miras avukatı başvurusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davaları kendi içerisinde birçok ayrı dava olarak çeşitlilik göstermektedir. Mahkemenin yoğunluğu, mirasçıların sayıları, dosyanın niteliği gibi durumlara göre davanın süresi değişkenlik göstermektedir. Miras davaları için öngörülen süreler noktasın miras avukatına danışarak öğrenebilirsiniz.

Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir.

Mirasın paylaştırılması, mirasbırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, mirasbırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır. Mirasbırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır.

İstanbul Miras avukatı mağduriyetlerin giderilmesi, müvekkilin haklarının savunulması; hukuka uygun bir şekilde menkul ve gayrimenkul paylaşımının gerçekleştirilmesi için hizmet veriyor.

Gaiplik Kararı Ne Demektir?

Türk Medeni Kanunu gereği bir kimsenin gaipliğine, ya ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş olması ya da kendisinden uzun zamandan beri haber alınamıyorsa ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunması halinde karar verilir.
Mahkemenin gaiplik kararı vermesi üzerine kişilik sona erer. Kişiliğin sona ermesi, kişiye bağlı hakları ortadan kaldırırken, kişinin mal varlığı, terekesi gibi diğer hakların da mirasçılara geçmesine neden olur.

Yasal Mirasçı Ne Demektir?

Miras hukukunda yasal mirasçı, miras bırakacak kişinin vefat etmesiyle miras malının belirli bir payında miras hakkına sahip olan kişiler ‘’yasal mirasçı’’ dır. Yasal mirasçıların mirasçı olması durumu miras bırakanın iradesine bağlı değildir. Yasal mirasçılar miras bırakan kişinin altsoyu, çocukları, varsa edindiği evlatlıkları ve yaşıyorsa eşidir.

Vasiyetnameyi kimler yapabilir, vasiyetname nasıl yapılır?

15 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan herkes vasiyetname yapabilir. Yani kendisinin ölümünden sonra kalan mallarının nasıl paylaşılmasını istediğini belirleyebilir. Ancak miras sözleşmesi yapabilmek için ergin olmak ve kısıtlı olmamak gerekir.

Tereke Ne Demektir?

Tereke, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Miras bırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Miras Avukatı ve Mal Kaçırma Davası

Mal kaçırma davasının açılmasının nedeni muris muvazaasıdır. Muvazaanın amacı mal kaçırmadır. Miras hukukunda yapılan muvazaaya da muris muvazaası denmektedir. Muris muvazaası iki aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak yapılan sözleşme ile dış dünyada bir görünüş ve algı yaratılır. Bu ilk sözleşmenin altında ise muvazaanın taraflarının gerçek iradelerini yansıtan bir işlem yer almaktadır.

Evlilik Dışı Çocuk Miras Alabilir mi?

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için ise miras bırakanın babası olduğuna ilişkin resmi kayıt ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu durumda soy bağının tanıma ya da hâkim kararı ile kurulmuş olması gerekmektedir. Evlilik dışı çocuk, babası ile soy bağının kurulmuş olması halinde evlilik içinde doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olur.

Sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü,
Eş, miras bırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı olursa bu durumda mirasın 1/2’si,
Eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü ve kimsenin olmaması durumunda mirasın tamamı eşe kalır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

Paylı veya elbirliği mülkiyeti kurulu taşınır veya taşınmazların, ortakların mülkiyetin paylaşılması hususunda anlaşamaması üzerine, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçişi sağlayan davaya ortaklığın giderilmesi davası denir. Ortaklığın giderilmesi davasının açılmasının esas sebebi, ortakların paylaşım hususunda anlaşamamasıdır.

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2023

Miras hukuku alanında birçok dava da açılıyor. İstanbul miras avukatının vekalet ile açabildiği ve takibini gerçekleştirebildiği davalar arasında;

Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası,
Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası,
Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuu),
Terekenin Korunmasına İlişkin Davalar,
Mirasta Tenkis Davası,
İstihkak Davası,
Denkleştirme Davaları,
Terekenin Korunmasına İlişkin Miras Davaları,
Ketm-i Verese Davası,
Muris Muvazaası Davası,
Miras Hakkına Tecavüz Davaları,
Mirasçı ya da Mirasçıların Gaipliğine Karar Verilmesi Davası,
Miras Sözleşmelerinden Kaynaklı Miras Davaları,
Mirasbırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası,
Mirasın Paylaştırılması İle Alakalı Davalar,
Miras Taksiminin İptali Davası,
Mirasın Reddi Davaları,
Mirasın Reddi Kararının İptali Davaları,
Tereke Borcundan Kaynaklanan Miras Davaları,
Borçlu Mirasçıya Kayyım Atanması İle Alakalalı Miras Davaları,
Vasiyetnamenin İfası ve Vasiyetnamenin İptali Davaları,
Tapu İptal Davası,
Miras Sözleşmelerinin İptali Davası,
Taksim Davaları,
Veraset Belgesi Davaları,

İstanbul miras avukatı hukuki hizmetleri dahilinde, miras hukuku kapsamlarında danışmanlık ve vekillik opsiyonları sunulmaktadır. Miras türlerine göre gayrimenkul paylaşımları, taşınmazlar üzerindeki esaslara ilişkin kanunlar ve paydaşlara göre mirasların dağılımı, miras reddi davalarında faaliyet gösterilmektedir.

Kardeşten Kardeşe Miras Kalır Mı?

Kardeşini kaybeden kişiye miras belirli şartlarda kalabilmektedir. Kardeşin miras payı söz konusu olacaksa vefat eden kardeşin anne babasının hayatta olmaması gerekir. Vefat eden kişinin anne ve babası hayatta ise miras direkt anne ve babaya kalır. Vefat eden kişinin annesi, babası, büyükannesi ve büyükbabasından kimse hayatta değilse miras kardeşlere kalır.

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Ne Olur?

Hayat sigortası yaptıran kişi vefat ederse sigorta poliçesinde yazan meblağ sigorta şirketi tarafından mirasçılara ödenebilecektir.

Mirasın Reddi Altsoya Geçer Mi?

Miras mirasçılar tarafından reddedildiğinde miras payı altsoya geçer. Mirası reddeden ölmüş gibi sayılır. Ancak alt soylarının hepsi aynı dilekçede mirası reddedebilir.

Boşanma Mirasçılığı Etkiler Mi?

Boşanma mirası direkt etkilemektedir. Boşanan eşler birbirlerine mirasçı olamamaktadır. Türk Medeni Kanunu 181. Maddesinde bu durum hükme bağlanmıştır.

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?

Ölen kişinin çocuğu yok ise kişinin mirası nikahlı eşine, eğer anne babası hayatta ise miras hem eşine hem de anne ve babasına kalacaktır.

İstanbul Miras Hukuku Avukatı Ücreti

İstanbul ’da ve çevresinde miras hukuku konusunda hizmet almayı düşünen kişilerin de en çok merak ettiği konular arasında İstanbul miras avukatı ücreti yer alıyor. İstanbul miras hukuku avukatı ücreti, gerçekleştirilecek çalışmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Çalışmaların süresi, mirasın bölüneceği kişi sayısı, açılacak davanın türü ve buna benzer durumlar, İstanbul miras hukuku avukatı ücretini değiştirebiliyor. Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan ücretlerin dışına çıkmak kesinlikle mümkün değildir.

Tenkis Davası

Miras paylarının bir kısmı kanun tarafından korunmaktadır. Yani miras bırakan sağken bu payları engelleyecek işlemleri gerçekleştiremeyecektir. Bu durumda söz konusu tasarruflar tenkise tabi olmaktadır. Bu payların ihlali halinde ise tenkis davası açarak ihlal edilen payların iadesi sağlanabilmektedir. Tenkis davası açılabilmesi için saklı paylı mirasçının saklı payına tecavüzü öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tenkis talebinde bulunması gerekmektedir.

Miras Hukuku Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Miras için yetkili mahkeme TMK md. 576 uyarınca malvarlığının tamamı için murisin son ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir.

İstanbul Miras Avukatı arayışı olan kişilere Asal Hukuk Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Miras Avukatı olarak çalışan uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu