Deport Nedir – Tahdit Kodu Nedir *2024

Deport Nedir - Tahdit Kodu Nedir *2024 Deport, yabancıların bir ülkede kalma hakkının ellerinden alındığı bir süreçtir. Bu sürecin nasıl işlediği, nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili...

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları Ecrimisil Nedir? Ecrimisil bir tazminat türü olarak karşımıza çıkar. Haksız işgal edilerek kullanım sebebiyle ödenecek tazminattır. Bir başkasına ait...

Deport Kararının İptali ve Kaldırılması 2023

Deport Kararının İptali ve Kaldırılması 2023 Sınırdışı edilme, diğer bir deyişle deport kararı, yabancı bir kişinin bir ülkeden çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu tür bir kararın...
MANŞETNafaka Avukatı - Nafaka Alacağı

Nafaka Avukatı – Nafaka Alacağı

-

- Advertisment -spot_img

Nafaka Avukatı – Nafaka Alacağı

Nafaka avukatı boşanma davalarında ve nafaka gibi durumlarda müvekkillerin lehine olacak tüm haklarını kanunlar çerçevesinde savunmaktadır. Tabi bu alan deneyim ve uzmanlık isteyen bir alandır. Nafaka avukatı sadece nafaka ile değil boşanmaların tüm evrelerinde müvekkilinin tüm haklarını savunmalıdır

Boşanma sürecinde istenecek olan üç tür nafaka mevcuttur. Boşanma davasında hükmedilecek tedbir nafakası, boşanma sürecinde maddi zorluğa düşecek eş için ödenecektir. İştirak nafakası, müşterek çocukların bakım masraflarına katılma amaçlı olarak verilmektedir. Mahkemece yapılacak sosyal durum araştırması ve tahkikat ile, boşanma sonrası maddi standardını kaybedecek olan eş için yoksulluk nafakasına hükmedilmektedir.

Boşanma davalarında istenebilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) şeklinde sıralanabilir. Bu üç nafakanın veriliş amaçları birbirinden farklıdır. Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken taraflardan birisinin müşkül duruma düşmesi nedeniyle bu kişiye tedbir nafakası ödenebilir. İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilirken, yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi standardını kaybedecek kişiye verilmektedir.

Bununla birlikte kusurlu olan eşe karşı, maddi ve manevi tazminat davası da açılarak, uğranılan zararın tazmin edilmesi yoluna gidilmektedir.
Nafaka avukatı, boşanma davalarında ya da boşanma sonrasında taraflar arasında nafaka belirlenmesi, nafakanın ödenmesi ya da ödenmemesi durumlarında yaşanan anlaşmazlıklara bakan kişidir.

Nafaka, Türk kanunlarında bulunan koşullar kapsamında nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi tarafından ödenmesi gereken maddi tutardır. Bu tutar belirli kişilerin yaşamını sürdürebilmesi, asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına mahkeme tarafından belirlenen tutar olarak ödenir.

Nafaka olarak sadece boşanma davalarında ödenmesi gereken tutar anlaşılmamalıdır. Geçimlik olarak da tabir edilebilen nafaka bir kişinin geçimi için gerekli olan iaşe, bakım ve eğitim giderleri gibi zorunlu giderler için ödenmesi gereken tutarı da ifade etmektedir. Nafaka herkese ödenebilecek bir maddi tutar değildir. Kişilerin belirli bir dereceye kadar bulunan akrabalık bağıyla oluşan hısımlığı durumunda nafaka ödenmesine karar verilebilir.

Kişilerin bir yakını için ödemesi gereken nafaka isteğe bağlı değil, mahkeme tarafından belirlenen ve ödenmesi zorunlu olan bir bedeldir. Bu bedel boşanma davası sürecinde ve bitiminde maddi zorluğa düşecek olan tarafa verilir. Nafaka ödemeleri aylık olarak yapılır. Bu borç başkasına devredilemez ve kişinin ölümü halinde sona erer. Yani nafakayı veren ya da alan kişi öldüğünde bu ödeme yükümlülüğü son bulur.

İçindekiler

Nafaka Türleri Nelerdir?

Türk kanunlarına göre 4 farklı nafaka türü vardır. Nafaka türleri ve detayları Aile Hukuku kapsamında belirlenmiştir. Aile Hukuku avukatı, nafaka avukatı ya da boşanma avukatı adıyla bilinen avukatlarımız bu nafaka türlerinde sizlere danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Nafaka türleri şöyledir;

Tedbir Nafakası: Boşanma ya da ayrılık davası sürecinde eş ve çocuk için verilmesi karara bağlanan nafakadır. Boşanma ve ayrılık davası dışında da bu nafakanın verilmesine karar verilebilir.

İştirak Nafakası: Boşanmayla sonuçlanan dava sonrasında çocuğun velayetini almayan eşin, eski eşine çocukların eğitim ve bakım giderleri adına ödediği nafakadır. Boşanma davalarında istenebileceği gibi iştirak nafakası daha sonra ayrı dava olarak da istenebilir.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma kararından sonra yoksulluğa düşecek olan tarafa, diğer eş tarafından ödenen maddi tutardır. Boşanma davasında ya da yasal süre içinde ayrı bir dava olarak açılabilir.

Yardım Nafakası: Yardım alamaması durumunda yoksulluk çekecek kişinin altsoy, üstsoy ve kardeşlerinde isteyebileceği ve geçinmesi için yeterli olacak tutarda ödenen nafakadır.

Bir davada nafaka ortaya çıkabilmesi için nafaka alacaklısının yoksulluğa düşme olasılığı kanunlar tarafından kabul edilmelidir.
Mahkemelerin eş destek almasının temel nedeni, boşanmanın haksız ekonomik etkilerini sınırlandırmaktır. Nafaka hukuku gerekçelerinin bir tanesi, çoğu zaman bir eşin aileyi desteklemek için kariyerlerini feda ettiği ve eşin kendilerinin desteklemesi için ihtiyaç duydukları iş becerilerini edinmeleri veya geliştirmeleri için zamana ihtiyaç duyacaklarıdır. Diğer bir gerekçe de, her bir eşin belirli bir yaşam standardına alışması ve nafaka desteğinin yaşam tarzındaki sert değişimi azaltacağı yönündedir.

Hangi Durumlarda Nafaka Alınabilir?

Nafaka Hukukuna göre nafaka alacak kişinin mağdur ve kendi başına hayatını sürdüremeyecek kadar ihtiyaç sahibi olması gerekir. Yasalar boşanmanın bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla nafaka sistemini getirmiştir. Toplumu oluşturan bireylerin boşanma sonrası da hayatlarını insanca devam ettirebilmeleri için böyle bir sisteme ihtiyaç vardır. Aileyi oluşturan bireylerden biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa boşanma sonrası çalışmayan bireyin maddi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan eşin kendisine yardımcı olması için nafaka ödemesine hükmedilir. Bir yük gibi görülen bu tedbir aslında bireyi korumayı amaçlamaktadır.

Boşanma ile birlikte asıl mağduriyeti yaşayan çocuklar olmaktadır. Onların eğitim, sağlık, barınma, giyim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması içinde tarafların iştiraki ile ortak bir olanak sağlanır. Özellikle çocukların mağdur edilmemesi amacıyla oluşturulan iştirak nafakası keyfiyete bırakılmadan her iki tarafın geliri oranında anlaşmalı veya gerekirse alınan kararla ödenir. Gene aile içerisindeki ihtiyaç sahibi bireyler kendi aralarında durumu en uyu olandan yardım nafakası alabilirler. Nafaka davalarında yetkili olan mahkeme alacaklının yaşadığı yerleşim yerindeki mahkemelerdir.

Nafakaların Tahsili ve Kaldırılması

Mahkeme karar aldığı halde nafaka ödenmiyorsa karar tutanağı ile adliyede bulunan icra müdürlüğünden nafakanızın tahsil edilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda nafakayı ödemesi gereken kişiye ödeme emri gönderilecektir. Ödemenin yapılmaması durumunda haciz yolu ile biriken tüm nafakalar temin edilecektir. Nafakayı ödememekte ısrar eden yükümlü gerekli görülürse şikayet üzerine hapis cezası ile de cezalandırılabilmektedir.

Nafaka Hukuku hak ihlallerini önlemek amacıyla şu hallerde nafakanın kaldırılmasına izin verir. Nafaka alan eş ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmişse, başkası ile imam nikahı ile de olsa yaşamaya başlamışsa, nafaka ile kişiyi rencide edici bir yaşam sürüyorsa ve nafaka alan ölmüşse nafaka ödeyen eş bu durumları delillendirerek nafakanın kaldırılmasını talep etme hakkında sahiptir.

Nafaka Avukatı – Nafaka Alacağı

Boşanma davası açtım, hemen nafaka bağlanır mı?

Açılan boşanma davası sonrasında dava dilekçesinde kendinizi nasıl ifade ettiğiniz ayrıca önemli bir husus olmakla birlikte hakim sosyal kültürel ekonomik durum araştırması yaptıktan sonra tedbir nafakası bağlanmasına karar verebilir.

Boşandığım eşim çalışmıyor, yine de çocuğum için nafaka alabilir miyim?

İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir. Eşiniz çalışmasa bile ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına yönelik tüm giderlerine katılma yükümlülüğü olduğu için hakimin takdir edeceği uygun miktarda nafaka bağlanabilir.

Çocuklarım ve kendim için aynı anda nafaka alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz. Sadece çocuklara yahut sadece eşe nafaka verilir algısı halkımızda çok yaygın olan yanlış bir görüştür. Şartlar oluşuyorsa hem eşe hem de çocuklara nafaka bağlanabilir.

Nafakam birikti. Eski eşim ödemiyor. Ne yapabilirim?

Nafaka yükümlüsü her ay düzenli olarak nafakasını ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde nafaka alcaklısı nafaka alacakları için icra takibi başlatabilir. İcra takibinde yapılan usuli işlemlerle nafakasını tahsil edemeyen nafaka alacaklısı bu konuda uzman bir İstanbul nafaka avukatı ile çalışacak nafaka yükümlüsünün 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyebilir.

Çocuğum için ne kadar nafaka isteyebilirim?

Nafaka miktarı şartlara göre değişmektedir. Çocuğun hayat standartları, boşanılan eşin maaşı düşünülerek hakim sosyal kültürel ekonomik durum araştırması yaptıktan sonra nafaka miktarına karar verir.

Nafakanın toplu ödenmesini isteyebilir miyim?

Bu hususta hakimin takdiri önemlidir. Hakim nafakanın irat biçiminde ödenmesine karar verirse nafaka borcu her ay doğar. Ancak bazı durumlarda hakim nafakanın toplu olarak ödenmesine de karar verebilir.

Sadece kadınlar mı nafaka alır? Erkekler nafaka alamaz mı?

Her ne kadar toplumumuzda erkekler nafaka talep edemez, sadece kadınlar nafaka talep edebilir gibi yanlış bir kanaat oluşmuşsa da erkekler de yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmasına göre nafaka talep edebilir. Örneğin erkek çalışmıyordur, kadın ise çalışıp para kazanıyordur.
Bu durumda erkek çalışmadığını inandırıcı delillerle ispat edebilirse nafaka talebinde bulunabilir.

Nafaka Avukatı – Nafaka Alacağı

En Son Eklenenler

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Ç-118 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-118 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Ç-117 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-117 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...
- Advertisement -spot_imgspot_img

N-95 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

N-95 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

N-96 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

N-96 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Yargıtay Kararları

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli Yargıtay 21. Hukuk...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi T.C. YARGITAY 13. HUKUK...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen