Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, nüfus müdürlüğünce yapılan maddi hataların düzeltilmesi ve çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla açılmaktadır. Bu dava sonucunda düzeltilen nüfus kaydı, özellikle soybağı ve miras konularında tarafların hukuki menfaatine katkı sağlamaktadır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Tarafları

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını, bu kaydın düzeltilmesinde hukuki yararı olan herkes, ilgili Nüfus Müdürlüğü ile dava sonucundan aleyhine etkilenecek ve hukuki yararı olan herkese karşı açabilmektedir. Yargıtay’a göre nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında nüfus müdürlüklerinin yasal hasım olarak kabul edilerek husumetin Nüfus Müdürlüğüne de yönlendirilebileceği çeşitli kararlarda görülmektedir.
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Nüfus Müdürlükleri ile kamu düzenini ilgilendiren bir durumda ilgili makamların gördükleri lüzum üzerine Cumhuriyet Savcılığınca da açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar bahsettiğimiz üzere bir hukuki yararın bulunduğu durumlarda açılabilmekte olup herhangi bir süre ve zaman aşımına tabi değildir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası her zaman açılabilir. Ancak nüfus kaydının düzeltilmesi davası sadece bir kere açılabilen bir davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası bir kere açılıp sonuçlandığı takdirde daha sonra tekrar nüfus kaydını düzeltilmesi davası açılamaz.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarının nerede açılacağı hususuna gelince, nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının ikametgah yeri mahkemesidir.

Hangi Davalar Nüfus Davaları Olarak Karşınıza Çıkar?

Nüfus kaydı hatalarından kaynaklanan yanlışların ve uyuşmazlıklar için avukatlar; isim değişikliği yapmak isteyenlerden doğum tarihini değiştirecek olanlara sağ olmasına rağmen nüfus kaydında ölü olarak gözükenler ile gaiplik kararı verilmesi istenenlere kadar farklı nüfus işlemleri için danışmanlık yaparlar.

Nüfus davaları ya da nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak müvekkillerin açabileceği davalar;

Ad ve soyadın değiştirilmesi davası,
Cinsiyet değişikliği davası,
Doğum tarihi ve yaş düzeltme davaları,
Nüfus kaydının iptali davası,
Babalık davası, soy bağının reddi davası,
Din değiştirme davası,
Gaiplik davası,
Kişisel durum sicillerinin tutulmasından doğan davalar,
Yaş değiştirme davaları,
Anne-baba adı değiştirme davaları,
Tespit davaları ve diğer kayıt düzeltme davalarıdır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

error: İçerik korunuyor !!