Şenlikköy Nafaka Avukatı 2022

Boşanma davasının esnasında, sırasında ve sonrasında olmasının herhangi bir önemi yoktur. İstanbul nafaka avukatı olarak sizlerin nafaka ile ilgili avukat taleplerinize, bilgi ve becerimiz ile müdahil olup, nafaka sürecinin profesyonellikle yönetilmesini sağlıyoruz.

Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

Bakırköy Nafaka Avukatı

Bakırköy nafaka avukatı aynı zamanda boşanma avukatı olarak ifade edilir. Nitekim boşanmaya bağlı olarak 3 farklı türden nafakanın belirlenmesi söz konusudur. Bunlar iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakası olarak sıralanır. Eşe ve çocuklara göre ayırmak gerekirse;

Yoksulluk; Boşanma neticesinde ortaya çıkan nafakaya yoksulluk adı verilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere eşlerden birinin yoksul hale düşmesi halinde diğer eşin ödeme yapması sağlanır. Bunun için yasal süreç başlatılır ve nafaka avukatları harekete geçer.

Tedbir; Boşanma ya da ayrılık davası devam ederken tedbir nafakasına yer verilir. Dava sürecinde gerek eşin gerekse çocukların mağdur olması engellenir. Bu durum için yine eşlerden birine ödeme çıkartılır.

İştirak; Ödemekle yükümlü olunan bir diğer nafaka türü de iştiraktır. Bu sefer velayet almayan eşin diğer eşe ödeme yapması sağlanır. Ancak bu ödeme müşterek çocuğun eğitimini ve de bakımını içermektedir. Çocuklara özel olarak tasarlanan nafaka türüdür.

İştirak Nafakası Ne Zaman Sona Erer

İştirak nafakası kural olarak çocuk reşit oluncaya kadar geçerlidir.
Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.
Çocuğun 18 yaşını doldurması ve reşit olması ile birlikte iştirak nafakası yükümlülüğü kendiliğinden sona erer. İştirak nafakası yükümlüsünün, çocuğun reşit olmasından dolayı nafakanın kaldırılması için bir dava açmasına gerek yoktur.

Birikmiş nafaka ödenmezse İİK344 tazyik hapsi uygulanır mı?

Bilindiği gibi nafaka borçlusu borcu ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Bu konuyu daha önceki nafakanın ödenmemesi durumunda hapis cezası yazımızda ele almıştık. Bu yazıda anlatılmak istenen aylık işlenen cari nafaka değil, birikmiş nafaka alacağıdır. Birikmiş nafaka adi alacak hükmünde olup, İİK 344 hükmü uygulanmaz. Bu maddede bahsedilen nafaka aylık nafakadır. Ancak her ne kadar hapis cezasının uygulanması mümkün olmasa da adi alacak hükmünde olduğu için icraya konulması pekala mümkündür.

Eğitim Nafakasının Sona Ermesi ve Kaldırılması

Eğitim için yardım nafakasının, kanun düzenlemesine göre, eğitim devam ettiği sürece devam edeceği anlaşılabilir. Eğitim nafakasının, çocuğun en azından lisans eğitimi sonuna ve bir meslek sahibi olarak mezun olmasına kadar süreceğinin kabulü gerekir. Bundan sonra çocuğun meslek hayatına atılıp para kazanmaya başlaması ve bir yandan da akademik kariyerine devam ediyor olması durumunda eğitim nafakasının kaldırılması talep edilebilmelidir.

İştirak nafakası yükümlülüğünün, çocuğun reşit olması ile birlikte kendiliğinden ortadan kalktığı kabul edilirken, eğitimi devam eden reşit çocuğa ödenen nafakanın ise kendiliğinden ortadan kalkmayacağı kabul edilmektedir. Çocuğun eğitim ihtiyaçları için ödenen nafakanın sona ermesi, bağlanma koşulları ortadan kalktığında, ancak yükümlüsünün (anne veya babanın) açacağı nafakanın kaldırılması davası ile mümkün olabilecektir.

Birikmiş Nafaka Borçlarında Zamanaşımı Ne Kadardır?

Birikmiş nafakayı talep etmek için zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu’na göre 10 yıldır. Geriye yönelik 10 yıl içerisindeki nafakalar talep edilebilir. Aksi takdirde zamanaşımı itirazı ile karşılaşılabilir.

Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Şenlikköy Nafaka Avukatı 2022