İzinsiz Çalışan Yabancılar Ve İşverenler Hakkındaki İşlemler

İzinsiz Çalışan Yabancılar Ve İşverenler Hakkındaki İşlemler Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idari para … Read more

Yabancılar İçin Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancılar İçin Türkiye’de Çalışma İzni 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. Yabancıların Türkiye’de çalışma koşulları, çalışma hakkının kapsamı, süresi, sınırlamaları gibi hususlar Türkiye’deki yabancı sayısı … Read more

Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar Hukuku Avukatı Asal Hukuk Danışmanlık bürosu olarak yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile … Read more

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin … Read more

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür. Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaftır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi? Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancıların bu … Read more

G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler

G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler 1 Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?, 1.1 V-69 (İkamet izni iptal edilenler), 1.2 V-71 (Adreste bulunamayanlar), 1.3 V-70 (Sahte evlilik), 1.4 V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar), 1.5 V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar), 1.6 G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan … Read more

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma İstanbul

V-70 Sahte Evlilik Tahdit Kodu

V-70 Sahte Evlilik Tahdit Kodu 1 Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?, V-69 (İkamet izni iptal edilenler), V-71 (Adreste bulunamayanlar), V-70 (Sahte evlilik), V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar), V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar), G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar), G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler), … Read more

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Yabancılar Hukukunun konusu geneli itibariyle gerçek kişilerin yabancı bir ülkedeki hukuki durumları, hak, yükümlülük ve statüleridir. Tüzel kişiler yönünden uyrukluğun belirlenmesinden sonra ancak yabancılık statüsüne dair hukuki durum inceleme konusu edilebilecektir. Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı durumunda olan kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları hakları konu eden bir hukuk … Read more

error: İçerik korunuyor !!