İmar Konusunda Uzman Avukat

İmar Konusunda Uzman Avukat İmar hukukundan bahsetmeden önce İmar Planlarının öneminden ve gerekliliğinden kısaca bahsedelim; İmar planları bir ülkenin kalkınmasında kilit taşı oynayan faktörlerden bir tanesidir. Doğru imar planlarının yapılması ile birlikte ülkeler kalkınma sürecinde hız kazanacaklardır.            Zira hem plansız gelişme önlenecek hem de yatırım bölgeleri belirlenerek bayındırlık süreci ilerleyecektir. … Read more

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Küçükçekmece

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Küçükçekmece Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler. Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Küçükçekmece Uluslararası Hukuk Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları özellikle ülkemizde … Read more

Uluslararası Hukuk Tekirdağ

Uluslararası Hukuk Tekirdağ     Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler.   Uluslararası Hukuk Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli … Read more

Rekabet Hukuku Avukatı Kırşehir

Rekabet Hukuku Avukatı Kırşehir Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi politikası açısından, … Read more

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar?

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi … Read more

Rekabet Hukukunun Amacı

Rekabet Hukukunun Amacı Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi politikası açısından, tartışma … Read more

Sigorta Avukatı İzmir

Sigorta Avukatı İzmir Sigorta, genel anlamıyla kişilerin karşılaşacakları zararı ya da meydana gelecek olayların ekonomik sonuçlarını belli bir bedel karşılığında kendilerini korumak amacıyla devrettiği anlaşmadır. Genel anlamıyla sigorta doğabilecek olan ya da karşılaşma ihtimali bulunan olumsuzluklar karşı kendini koruma yöntemidir. Sigorta Hukuku genel olarak Türk Ticaret Kanunun içinde incelenmekte olup sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki … Read more

Sigorta Avukatı Ankara

Sigorta Avukatı Ankara Sigorta, genel anlamıyla kişilerin karşılaşacakları zararı ya da meydana gelecek olayların ekonomik sonuçlarını belli bir bedel karşılığında kendilerini korumak amacıyla devrettiği anlaşmadır. Genel anlamıyla sigorta doğabilecek olan ya da karşılaşma ihtimali bulunan olumsuzluklar karşı kendini koruma yöntemidir. Sigorta Hukuku genel olarak Türk Ticaret Kanunun içinde incelenmekte olup sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki … Read more

İş kazası davası ne kadar sürer?

İş kazası davası ne kadar sürer İş hukukunun tanımı nedir? İş hukukunun tanımı, toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünüdür. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. İş sözleşmesinin tarafları arasındaki hukuki ilişki; işveren adına ve hesabına iş görmesine yol açarak, işçiyi işverene bağımlı kılar. İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş … Read more

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İş Hukuku Davaları Nelerdir İş hukukunun tanımı nedir? İş hukukunun tanımı, toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünüdür. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. İş sözleşmesinin tarafları arasındaki hukuki ilişki; işveren adına ve hesabına iş görmesine yol açarak, işçiyi işverene bağımlı kılar. İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve … Read more