MARKA HUKUKU

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar?

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar

Rekabet Hukuku Nedir?

Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır.

Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir.

Sanayi politikası açısından, tartışma küçük işletmeleri korumak ve güçlü ulusal şampiyonları teşvik etmek gibi hedefleri içermektedir.

Ancak son zamanlarda küreselleşmenin etkisi, sermayenin yapısındaki yakınsama ve yoğunlaşma eğilimi rekabet kurallarının eksenini değiştirmiştir.

Bu eğilim, özellikle dijital ekonomilerde açıkça görülebilir.

Ulaşım, konaklama ve sosyal ağlar gibi alanlarda düzenlemeleri aşan (genellikle kaçınan) bir iş modeliyle, mega ekonomiler rekabet hukukunun ve vergi ve mesleki düzenlemeler gibi ulusal mekanizmaların ulaşamayacağı biçimlerde oluşmaya başlamıştır.

Bu yapılar, geleneksel çok uluslu şirketlerden farklı olarak, merkezi ancak dünya çapında bir ajan ve tüketicilere yayılmış yeni bir tür yönetim ve kurumsallaşma tarafından uygulanmıştır.

Rekabet kuralları Türkiye’de toplumun birçok farklı unsuru tarafından bilinmelidir.

Toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden adil rekabet kavramı, ekonomik faaliyetlerde bulunmaları gerekenlerin en adil hakemidir.

Bu nedenle, Rekabet Kurumu girişimcilerin önünü açmak, özellikle yeniliği desteklemek, rekabet analizinde tüketici refahını göz önünde bulundurarak ticaret savaşlarının tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini ele almak için hızlı kararlar vermeli ve son olarak da kendisini bir şekilde kamuya açıklamalıdır.

Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukuku nihai amacını yerine getirecektir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak rekabet hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarınızda sizlere profesyonel anlamda hukuki destek verme amacı ile hizmetinizdeyiz.

 

Rekabet hukukunun amacı

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey, ya da grup arasında yer alabilir.

 

 

Rekabet hukuku ne iş yapar?

Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

 

 

Rekabet hukuku neden önemlidir?

Rekabet Terimleri Sözlüğünde rekabet hukukunun, rekabetin korunmasına ilişkin kurallar olduğu belirtildikten sonra rekabet hukukunun temel amacının, piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla serbest rekabetin benimsendiği sistemlerde etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması için gerekli düzenlemeleri içermektedir.

 

 

Rekabet Kanunu Nedir?

Madde 1- Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

 

 

Rekabet Kurulu neyi inceler?

Piyasalardaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecek ya da kısıtlayacak nitelikteki çeşitli kanunlar ve düzenlemelerle ilgili olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşler göndererek piyasalarda rekabet koşullarının hakim kılınmasını sağlamaktadır.

 

 

Rekabet Kurumuna şikayet nasıl yapılır?

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla veya şahsen yapılması gerekmektedir. Rekabet İhlali Başvurularının Alınması hizmeti e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden de sunulmaktadır. Elektronik posta, fax, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilebilir.

 

 

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar?

Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmazsa gerekçesi ile birlikte 15 gün içinde Rekabet Kurulu tarafından nihai karar verilir.

Sözlü savunma toplantısının yapılmadığı halde, nihai karar soruşturma safhasının bitiminden itibaren 30 gün içinde verilir.

 

 

Rekabet Hukukunda Verilen Avukatlık Hizmetleri

Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil,

Rekabet Mevzuatına Uyum Konusunda Hukuki Destek,

Rekabet İhlallerinin Tespiti ve Çözümü,

Türk Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimleri yapmak,

Operatörler Arası İzin ve Sözleşmeler,

GSM Şirketleri Altyapı İzin ve Ruhsatlarının Alınması İşlemleri,

Hizmet Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi,

Tüketici Hakları ve Düzenleyici Otoritelerle İlişkiler,

Telekomünikasyon Mevzuatı ve Lisanslama Konusunda Hukuk Müşavirliği Hizmeti,

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu