Rekabet Hukuku Avukatı İstanbul Ümraniye

Rekabet Hukuku Avukatı İstanbul Ümraniye   Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi … Read more

Rekabet Hukuku Avukatı Kırşehir

Rekabet Hukuku Avukatı Kırşehir Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi politikası açısından, … Read more

asal hukuk danişmanlik

İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Diğerleri

İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Diğerleri İş Hukuku ve İlgili Ana Konular: İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Diğerleri İş hukuku, çalışma yaşamının birçok yönünü düzenler ve işveren ve işçiler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde hayati bir rol oynar. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, hafta tatil ücreti, fazla mesai ücreti, hizmet tespit davası, yıllık izin alacağı, yurtdışı borçlanma ve … Read more

İş Sözleşmesi Nedir – İş Hukuku Avukatı

İş Sözleşmesi Nedir – İş Hukuku Avukatı İş Sözleşmesi Nedir? İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi … Read more

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar?

Rekabet Kurulu kararı kaç günde çıkar Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi … Read more

Rekabet Hukukunun Amacı

Rekabet Hukukunun Amacı Rekabet Hukuku Nedir? Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi politikası açısından, tartışma … Read more

Avukat Nedir | Avukatın Görevi Nedir

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar İstinaf Mahkemesinden Çalışanları Yakından İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı! İstinaf Mahkemesine intikal eden davada; işveren, işe aldığı personeline kıdem tazminatı ödememek için çalışanına istifa dilekçesi imzalattı. İşçi tarafından imzalanan bu dilekçe hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerinde istinaf talebinde bulunulmasının ardından devreye giren İstinaf Mahkemesi, … Read more

Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

Kötü Niyet Tazminatı Nedir  İş güvencesi sistemine tabi işçileri korumak amacıyla yasal düzenleme getiren 4857 sayılı İş Kanunu’nu, iş güvencesi sistemini getirerek işverene karşı güçsüz durumda olan işçiye, işe iade davası açma imkânı getirmiştir. Böylece işverenler ortada geçerli bir sebep olmadan keyfi bir biçimde iş akdine son verememektedir. Ancak aynı durum iş güvencesi kapsamına girmeyen … Read more

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri İhbar tazminatı belirli şartlara göre verilmektedir. Bu şartlar iş kanununda belirtilmiştir. İşçi ve işveren bu şartlar dahilinde yasal işlemlere başvurabiliyor. Örneğin bir işçi, ihbar tazminatının yetersiz ödendiğini düşünüyorsa ve bu durumu iş kanununda yer alan şartlara göre hesaplamış ise işverene dava açma hakkı doğuyor. Aynı şekilde işveren de işçisine dava açabilir. Burada … Read more

Telefonda hakaret nasıl ispat edilir?

Telefonda hakaret nasıl ispat edilir? İnternetten Basit Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/1) İnternet veya sosyal medya üzerinde suçun basit şeklinin işlenmesi halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. HAKARET SUÇU KİŞİNİN YÜZÜNE KARŞI İŞLENEBİLECEĞİ GİBİ KİŞİNİN YOKLUĞUNDA DA İŞLENEBİLİR. Mağdurun yüzüne karşı hakaret suçunda, mağdurun hakaret içeren söz … Read more