Tanıma Tenfiz Ve Uluslararası Hukuk

Türkiye’de tanıma ve tenfiz avukatı yardımı ve uluslararası hukuk davalarında hukuki danışma hizmeti için avukatlık büromuza ulaşabilirsiniz.

Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

Yurtdışında boşanma,

Yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de nüfusa tescili,

KHK düzenlemesi ile dava olmadan idari yolla tanıma,

Konsolosluk işlemi ile tanıma,

Uluslararası velayet davaları,

Velayet hakkının ihlali,

Çocuğun mutat yerleşim yerinin değiştirilmesi,

Uluslararası çocuk kaçırma,

Uluslararası çocuk iadesi davası,

Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Uluslararası Lahey Sözleşmesi,

Lahey Sözleşmesi uyarınca iade talebinin reddi,

Velayet ve çocuk iadesi davalarında çocuğun istek, tercih ve iradesinin önemi,

Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve hukuki niteliği,

Uluslararası boşanma davaları,

Yurtdışında verilen kısıtlama, vesayet ve vasilik kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması