Tanıma ve Tenfiz Davası 2021

Tanıma ve Tenfiz Davası 2021

Tanıma ve Tenfiz Davası

Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararlar Türkiye’de de kendiliğinden geçerli olmaz. Eğer kararın Türkiye’de de sonuç doğurmasını istiyorsak tanıma tenfiz davası açmamız gerekir. Eğer açılmazsa bu karar Türkiye makamlarınca tanınmaz ve evlilik birliği hala devam ediyor olarak görünür. Boşanmanın ülkemizde tanınmaması ise o kişiye bazı engeller çıkarabilir, örneğin; evlilik birliği devam ettiği için boşanan eşler hala birbirlerine mirasçı olabilir, ikinci bir evlilik yapamazlar, bazı malların satışında sorunlar yaşayabilirler.

Tanıma ve tenfiz davası yeni bir boşanma davası gibi anlaşılmamalıdır. Bu dava yabancı bir ülke mahkemesinde verilen kararın Türkiye mahkemelerince onaylanmasıdır. Boşanan tarafların bir boşanma davası gibi beraber hazır bulunmasına gerek yoktur. Bu onaylama sadece mahkeme kararları için geçerlidir, yabancı bir ülkenin idari makamlarınca verilmiş (ör. Belediyeler) kararların onaylanması söz konusu değildir. Kararı onaylanacak ülkenin Türkiye ile hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve kamu düzenine aykırı bir mahkeme kararı tanınmaz ve tenfiz edilmez.

Tanıma ve Tenfiz Davası’nın Farkları

Tanıma yabancı ülke mahkemelerince verilen kararın onaylanmasıdır. Hukuki bir icra doğurmaz, edim gerektirmez. Boşanma davalarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanınması yeterlidir fakat; eğer boşanma davasında nafaka, tazminat gibi alacak -eda- kararları yer alıyorsa bu kararların icra edilebilmesi için kesinlikle tenfiz davası da açılmak zorundadır. Tanıma için tenfiz şart değildir fakat tenfiz için tanıma şarttır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

a)Boşandığınıza Dair İlgili Ülkenin Mahkeme Kararı

Bu belgenin mühürlü ve imzalı aslı gerekmektedir. Karar kesinleşmiş, bütün hukuk yolları tüketilmiş, nihai sonuç elde edilmiş olmalıdır.

b)Boşanma Kararının Kesinleştiğine Dair Yazı

Tanıma ve tenfiz davası için önemli olan mahkeme kararının verildiği değil kesinleştiği tarihtir, boşanma tarihi olarak bu tarih kabul edilir. Kararın kesinleştiği kararın altına ilave olarak yazılan kesinleşme şerhi ile anlaşılır. Kesinleşmemiş kararlar için tanıma ve tenfiz davası açılamaz, yani kararın kesinleşmesi tanıma ve tenfiz davası için bir dava şartıdır.

c) Konsolosluktan Alınan Apostil

d)Boşanma Kararının Tercümesi

Tanıma ve Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme

Tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir (MÖHUK m. 51). MÖHUK’ta tanıma ve tenfiz talepleri için görevli mahkemenin açıkça asliye mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Ancak aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz taleplerinin Aile Mahkemelerinde yapılacağına ilişkin Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine dair 4787 sayılı kanunda hüküm vardır.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme

Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkeme MÖHUK m. 51’de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Tebligat

Davalar adına en önemli husus tebligat olup ilgililere tebligatın yapılması usuli bir işlemdir. Tanıma ve tenfiz davalarında tebligat konusunda uygulamada sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Öncelikle tebligat, tebliğ edilecek kimsenin yabancı uyruklu ya da Türk vatandaşı olmasına göre değişmektedir.

Türk vatandaşı olan bir kimseye, siyasi temsilcilik aracılığıyla tebligat yapılabilmektedir. Böylelikle Türk vatandaşı olan kişiye Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından tebligat yapılabilecektir. İlgili kişiye gerekli bildirim ise siyasi temsilciliğin görevlendireceği bir memur tarafından yapılacaktır. Bildirim içerisinde, tebligatın konusu ile otuz gün içerisinde başvurunun yapılmaması halinde tebliğin yapılmış olacağı ihtarı belirtilir.

Diğer bir husus ise, yabancı uyruklu kişilere yapılacak olan tebligattır. Yabancı uyruklu kişilere tebligat, Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Duruşma gününü bildirir tebligatın, üç ay önceden gönderilmesi gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası 2021

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?,

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları,

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Hangileridir?,

Tanıma ve Tenfiz Davası Yargılama Usulü,

Tanıma ve Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme,

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme,

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yargılama Giderleri – Ücret,

Tanıma ve Tenfiz Davasında Tebligat,

Tanıma ve Tenfiz Davasında Taraflar ve Hukuki Yarar,

Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Etkisi,

Tanıma ve Tenfiz Davasın Olağan Kanun Yolları,

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Alanlarda Görülür?,

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürmektedir?,

Tanıma ve Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?,

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği,

 

error: İçerik korunuyor !!