MANŞET

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir

Tanıma ve tenfiz davası, en basit açıklama ile yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararırın alınması amaçlı açılan davadır. Taraflar yabancı bir mahkeme vasıtasıyla boşanmış olsalar bile bu kararın Türkiye sınırları içinde geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde açılacak bir dava ile tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekmektedir.

Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde hüküm doğurması için, bu kararın yerel mahkemece tanınması gereklidir. Yerel mahkemedeki dava icra sonucu doğurmayacağı için tenfiz söz konusu olmayacaktır. Ancak yabancı mahkemece verilen kararda velayet ve nafaka gibi hususlar da var ise, bu durumda tanıma ve tenfiz söz konusu olacaktır.

Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda da aynı etkiyi haiz olması, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kararların 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un (MÖHUK) m. 50 vd. hükümleri uyarınca, sahip olduğu (inşai veya icrai etki ya da tespit hükmü) etkiye bağlı olarak tanınmasına veya tenfizine bağlıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.
Bu Kanun’un 58. Maddesine göre tanıma; “Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak yetkili Türk mahkemesi tarafından kabul edilebilmesidir”.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için Türk Mahkemelerince aranan şartlar :

Yabancı Mahkemeler tarafından verilmiş bir Mahkeme Kararı olmalıdır
Yabancı Mahkemelerce verilen bu karar kesinleşmiş olmalıdır
Mahkeme kararı Türk Hukukuna ve kamu düzenine uygun olmalıdır
Karşılıklılık

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Yabancı ülke mahkemesinden alınmış bir kararın Türk mahkemesinde tanınması ve tenfizine ilişkin açılacak davanın ne kadar süreceği, tarafların iletişim içinde olmalarına, tebligat adreslerinin belli olup olmamasına, avukatla temsil edilip edilmemelerine göre değişecektir.

Tanıma Tenfiz Yetkili Mahkeme

Tanıma ve Tenfiz davalarında Görevli Mahkeme Asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı; Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa, Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleridir. Ticari ilişkilerde asliye hukuk ile ticaret arasındaki iş bölümü görev ilişkisine dönüştürüldükten sonra ticari ilişkilere dayanan tanıma ve tenfiz davalarının asliye ticaret mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğu görüşü desteklenmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Soruların Cevapları İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu