Ana SayfaTİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKUTasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz Şirket Kapatma
Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Şirketlerin kapanış işlemine tasfiye denir. 

Tasfiye, herhangi bir nedenle şirketin faaliyetine son verilmesi ve hesaplarının kapatılmasıdır.

Tasfiye işlemleri sonucunda şirketler, ilgili sicillerden silinmekte, tüzel kişiliği sona ermekte ve faaliyetlerine son vererek tüm hesaplarını kapatmaktadırlar.

 TASFIYE NEDIR?

Türk Dil Kurumunun tanımı ile tasfiye “arıtma, arıtım, temizleme” anlamına gelmektedir.

Gerçekten de ticari anlamı ile de tasfiye bunu ifade etmektedir. Tasfiye sürecine giren firma varlıklarını ve borçlarını temizleyerek kendisini ortadan kaldırmaktadır.

Tasfiye dönemi şirketin tasfiyeye girdiği tarihten itibaren başlar, bu tarihten itibaren altı ay süre ile bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin bittiği tarihin sonunda, tasfiye kar veya zararı kesin olarak tespit edilir.

Tasfiyeli Şirket kapatma sırasında izlenecek adımlar şöyledir;

  • Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve vergi dairesine işi bırakma, kapatma ile ilgili belgeler sunulur.
  • Ticaret Sicil Müdürlüğüne kapatma ile ilgili tüm alacakların isimlerini de bulunduran bilgiler ve mal beyanı verilir.
  • Tasfiyenin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirildiği tarih tasfiyenin başlangıç tarihi olarak esas alınır.
  • Bildirimlerin onaylanmasının ardından ticaret sicil gazetesinde tasfiye isteği yayımlanır.
  • Ticaret sicil gazetesinin ardından şirketler 1 yıl süre ile varlıklarını sadece tasfiye amacı ile sürdürebilirler.

Tasfiyesiz Şirket Kapatmak Ne Demektir?

Mahkeme kararı gerekmektedir.

Şirketler mahkemeye sundukları haklı nedenler ile tasfiyesiz kapatma yoluna gidebilirler.

Tasfiyesiz Şirket Kapatmak Haklı sebepleri nelerdir?

Şirket ortakları arasındaki uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar.

Şirket borçlarının ödenmeyecek rakamlara ulaşmış olması.

Mahkemeden tasfiyesiz şirket kapatma talebinde bulunulabilmesi için ortakların herhangi bir kusurunun olmaması gerekmektedir.

Haklı neden olması ve ortakların kabahatinin olmaması halinde ticaret mahkemeleri başvuru üzerine şirketin infisahına karar verir.

Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de yaklaşık 1 yıl sürmektedir.

Tasfiyesiz şirket kapatma süreci borçların ödenmemesi durumunda uzayabilir.

Normal şartlar altında süreç 1 yıl kadar devam eder.

Tasfiye Haline Girmenin Amacı

Başka bir deyişle ticari faaliyetlerini sonlandırmasını ifade etmektedir.

Şirketin tasfiye sürecine girdikten sonraki yegâne amacı tamamen nakit varlığa dönüştürülmesini sağlamaktır.

Bu süreç tamamlandıktan sonra da ticari faaliyetleri son bulacaktır.

Tasfiye halinde olan firma fatura kesebilir mi?

Arızı olarak fatura kesebilir . Bu fatura kesme olayı normal ticari faaliyetle ilgili olmamalıdır.

Tasfiyeye giren şirket amacı ile ilgili faaliyetlerini durdurur.

Tasfiye ye girmekle konusu ve amacı otomatik olarak değişir.

Tasfiye memuru kim atar?

Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye islerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.

Tasfiye Halinde KDV beyannamesi verilir mi?

Tasfiyeye giren kurumların geçici vergi beyannamesi verilmez. Tasfiye devam ettiği dönemlerin kurum beyannameleri klasik kağıt ortamında verilir.

Yine tasfiye müddetince her ay KDV beyannamesi elektronik ortamda verilecektir

Tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

5.2 Tasfiyeye Girişe Kadar Olan (Kıst) Kurumlar Vergisi BeyannamesiKurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir

Şirket Kapatma, Açma, İflas ,İşçi Mahkemeleri Özel Sözleşmeler için Şirket Avukatlarımızdan Danışmanlık Almak İçin  Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: