MANŞET

Türkiye’de Yapılan Evlilik Yurtdışında Geçerli Mi 2024

Türkiye’de Yapılan Evlilik Yurtdışında Geçerli Mi 2024

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.
Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ek olarak icra edilmesi gereken fer’i nitelikte (örneğin nafakaya ilişkin) kararların Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması ve icra edilebilmesi için açılan davaya boşanmanın tenfizi denir.

Yani yabancı mahkeme kararı icrai nitelikte değilse, sadece değiştirdiği hukuki durumun Türkiye’de geçerliliği sağlanmak isteniyorsa tanıma davası açılırken icra edilmesi gereken kararlar da mevcutsa tenfiz davası açılır.

Tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer?

Hiçbir eksikliği bulunmayan tanıma ve tenfiz davasının süresi 1 hafta ile 3 ayı bulur demiştik bu süreçte ise yani tek tarafın avukata vekaletname vermesi süresinde ise bu süreç 1 yılı dahi bulabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası ne zaman açılabilir?

Tanıma tenfiz davası yönünden mahkeme kararının verildiği değil, kesinleştiği tarih tarafların boşanmış kabul edildiği tarihtir. Bir yabancı mahkemenin henüz kesinleşmemiş kararının ülkemizde tanıma tenfizi için dava açılamaz. Yani mahkeme kararının kesinleşmiş olması tanıma tenfiz davası için dava şartıdır.

Boşanma kararı için tanıma mı tenfiz mi?

Boşanmanın tanınması kararı kesin hüküm ve kesin delil özelliği taşır. Bunun sonucunda Türkiye’de boşanma işlemi gerçekleşmiş olur. Boşanmanın tenfizi de kesin hüküm ve kesin delil özelliğine ek olarak icra kabiliyetine sahip olur.

Yurtdişinda boşanma Türkiye’de geçerli mi?

Yurt dışında, yetkili yabancı mahkeme tarafından evliliği sonlandırılmış kişiler Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davasını açmadığında karşılaşılacak olumsuz durumlar şunlardır: Yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de hiçbir geçerliliği yoktur.

Alman Boşanma kararı Türkiye için yeterli mi?

Almanya’da mahkemeden boşanma kararı alınması, doğrudan Türkiye’deki nüfus sicillerine etki etmeyeceğinden, Türk vatandaşlarının tam anlamıyla işlerine yaramayacaktır. Bu demektir ki, Alman mahkemesi kararının, otomatik olarak Türkiye’de bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Yurtdışında evlilik Türkiye’de geçerli mi?

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir.

Türkiye’de yapılan evlilik yurtdışında geçerli mi?

Türkiye’de yapılan evlilikler kendiliğinden geçerli olmazlar.

Dava Nasıl İspatlanır?

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümanca yapılmış ve noter yahut konsoloslukça tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir.
Tercüme işlemleri Türkiye’de yapılabileceği gibi yabancı ülkede de yapılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA DAVALI OLANIN ADRESİ YABANCI BİR ÜLKEDE İSE;

Türkiye’ den bir avukata vekalet verilmesi halinde dava çok kısa sürede sonuçlandırılabilir. Ancak davalı vekalet vermiyor, hatta dava açılmasını dahi istemiyorsa, yabancı ülkedeki bu kişiye tebligat çıkartmak çok uzun zaman alacak ve masraflı olacaktır.
Tanıma tenfiz avukat ile takip edildiğinde hem çok daha kısa sürede hem de daha iyi sonuç verecektir. Tanıma tenfiz avukatı, tanıma tenfiz davasının daha az masrafla sonuçlanmasını da sağlayabilecektir.

Türkiye’de Yapılan Evlilik Yurtdışında Geçerli Mi 2022

Tanıma tenfiz nüfus Müdürlüğü,
Tanıma tenfiz davası Ne Kadar Sürer,
Tanıma Tenfiz davası ücreti 2021,
Tanıma tenfiz yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,
Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu