MANŞET

Uluslararası Hukuk Bürosu Şirinevler

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

Asal Hukuk Danışmanlık Ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren avukatlık ofisidir.

Asal Hukuk Danışmanlık Avukatlık Bürosu, merkezi İstanbul olup Ankara, Bursa, İzmir, Konya,  Adana ve Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki hukuk bürolarıyla işbirliği yapmaktadır.

Büromuz, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır

Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerine  hizmetin devamlılığı , güvenirliliğini ve adaletli bir süreç içerisinde hizmet vermeyi kendisine hedef edinerek yola çıkmış ve bu yolda müvekkillerine hukuki destek verirken aynı duygular içerisinde olacak avukat ekibini oluşturarak yoluna devem etmektedir.

Alanlarında tecrübeli avukatlarımızın yanı sıra mesleki hayatına yeni başlayan genç dinamik meslektaşlarımıza da her daim yer vermekteyiz. Çünkü öğreterek bilgilerimiz güncel tutulacağını paylaştıkça çoğalacağımızı biliyoruz.

Her ne kadar hukuk büromuz İstanbul konumlu olsa da hizmet yerimiz Türkiye’nin dört bir yanı ve yurtdışından müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

AVUKAT İcra Avukatı olarak çokça ismimizden bahsettirsek de müvekkillerimizin istekleri ve  davanın seyrine göre haciz, tahliye, ihale ve satış gibi icra iflas hukukun tüm süreçlerini  81 ilde birebir icra avukatlarımız yerinde takip etmektedir.

Tecrübeli ve konusunda uzman ekibimizin yanı sıra yurtdışında partner olduğumuz hukuk büroları ile de Türk ve yabancı müvekkillerimize çok daha rahat ve daha kapsamlı hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimizin kapsamı, sadece şehir ve il merkezleriyle sınırlı olmayıp, en uzak ilçelere kadar uzanmaktadır.

Bu sayede, yürüttüğümüz dava, işlem ve projelerde mutlak ihtiyaç halleri gerektirmediği sürece bizzat ve fiziken ilgili yerde bulunmamıza gerek olmaksızın, hızlı bir biçimde, makul fiyatlarla müvekkillerimize hizmet sunabilmekteyiz.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yada yabancı müvekkillerimizin hukuki süreçlerinde tecrübeli avukatlarımızla hizmet verirken bazı süreçlerde yurtdışındaki partnerler hukuk bürolarımızla dirsek temas içerisinde ilerlemekteyiz.

Türk hukukunun alanları içerisinde devam ettirilebilen davalarda süreci biz yürütüyoruz ama bizim yetkilerimizin dışındaysa müvekkillerimizi partner hukuk büromuza yönlendiriyoruz.

Tüm dava sürecine hakim olduğumuz için partner  hukuk bürolarımız dava sürecine avukatlarımızın izahatı ile konuya akif oluyorlar ve müvekkillerimizin tekrar tekrar süreci anlatma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz.

AVUKAT

Ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet verdiğimiz alanlarımız ;

İcra İflas Hukuk , Tazminat Avukatı ,Ceza Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Trafik Hukuku, Yabancılar Hukuku , Aile ve Boşanma Hukuku , Miras Hukuku , Borç Hukuku, Tüketici Hukuku , Vergi Hukuku , Fikri Mülkiyet Hukuku , Ticaret Ve Şirketler Hukuku  dallarında hukuki destek vermekteyiz.

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

En İyi Ceza Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
 • Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması,
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi,
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması,
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması,
 • Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması,
 • Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması,
 • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması,
 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması,
 • İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması,
 • İnfaz hesaplama yapılması,

AVUKAT

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

Boşanma Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Velayet Davaları Açılması ve Takibi,
 • Nafaka Uyarlanma Davası Açılması ve Takibi,
 • Nafaka ve Tazminat Davaları Açılması ve Takibi,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması ve Takibi,
 • Çekişmeli Boşanma Davası Açılması ve Takibi,
 • Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması ve Takibi,
 • Nafaka ve Tazminat Alacaklarının Tahsili için İcra İşlemleri Yapılması,
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Açılması ve Takibi,
 • Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması Davalarının Açılması ve Takibi,

AVUKAT

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

En İyi Marka Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları,
 • Müspet ve menfi tespit davaları,
 • Muarazanın men’i davaları,
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları,
 • Hükümsüzlük davaları,
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları,
 • Resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması,
 • Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.
  Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması,
 • Üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi,
 • Enstitü’nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması,
 • Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi,
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi,

En İyi İcra Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

AVUKAT

En İyi İş Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar,
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü,
 • İş hukuku ve istihdam konularının hukuki incelemesi,
 • Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere, birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler, sırasında iş hukuku meseleleri,
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme, gizlilik sözleşmeyle ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması,
 • Hizmet akitleri,
 • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları,
 • İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar,
 • Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

En İyi Kira Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Tahliye davaları,
 • Kira tespit davaları,
 • Temerrüt sebebi ile tahliye davaları,
 • Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları,
 • Süre bitim sebebi ile tahliye davaları,
 • Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları,
 • Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
 • İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
 • İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları,
 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları,
 • Kiralananın temliki halinde tahliye davaları,
 • Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları,
 • Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları,
 • Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları,
 • Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları,
 • Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları  ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

En İyi Ticaret ve Şirket Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri,
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler,
 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma,
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları,
 • Franchising Sözleşmeleri,
 • Yatırım Teşvikleri,
 • Yabancı sermaye transferi,
 • Sermaye artırımı ve azaltımları,
 • Şirket yeniden yapılandırılması,
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tasfiye,
 • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri
 • Elektronik ticaret
 • Borçlar Kanunu genel hükümlerine uygun sözleşmeler,
 • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı ,maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli ,
 • İşletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi ,
 • Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Borçlar Hukuku kapsamına giren davalar ile gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan hukuki ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık ,
 • Kusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davaları,
 • Borçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık ,

AVUKAT

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE DEVRALMALAR

 • Tahsisli satışlar,
 • Yerel ve Uluslararası firmalar arasındaki stratejik ortaklıklar,
 • Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi,
 • İlgili makamlar ve kurullara gerekli başvuruların yapılması,
 • Birleşme ve devralmanın her aşamasında hukuki ve stratejik danışmanlık verilmesi,
 • Resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi,
 • Kredi anlaşmaları ve mali kuruluşlar ile bağımsız denetçi firmalarla yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Uluslararası müvekkillerin, halka açık ve özel Türk şirketlerinde blok hisse alımlarında danışmanlık hizmetleri,

En İyi Miras Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davlarının takibi,
  • Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, büromuz tarafından yürütülmektedir.

En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
 • Kentsel dönüşüm hukuku çerçevesinde hukuki hizmet verilmesi,
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, şufa ve bunlara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
 • Yapı kooperatifi nedeniyle oluşan sorunların çözülmesi,
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri,
 • Yönetim planı uygulamaları,
 • Tapu şerhlerinin yapılması,
 • İnşaat Hukuku,

En İyi Tazminat Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Maddi tazminat davaları,
 • Manevi tazminat davaları,
 • Ceza hukukundan kaynaklı tazminat davaları,
 • Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları,
 • İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları,
 • Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları,
 • Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları,
 • Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları,
 • Tıbbi sorumluluklardan kaynaklı tazminat davaları,
 • İdarenin eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları,
 • Gayrimenkulden kaynaklı tazminat davaları,

Uluslararası En İyi Hukuk Bürosu Şirinevler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu