Vakıf Evladı Nasıl Olunur

Vakıf Evladı Nasıl Olunur

Vakfın kurucusu ile kişi arasında geçerli bir soybağının bulunması gerekir. Belirtmemiz gerekir ki bunun ispatı her zaman mümkün olmayabilir. Zira geçmişi çok eskiye dayanan vakıflar mevcuttur. Yargıtay burada geçmişe doğru birkaç kuşak ile soybağının olmasını geçerli kabul etmektedir.

Galleye müstehak vakıf evladı nedir? 

Galleye müstehak vakıf evladı, vakfın gelirinden belirli derece yararlanma hakkı olan vakıf evladına denir. Galle, vakfın gelirleri için kullanılan genel bir tabirdir.
“Galleye Müstehak Vakıf Evladı”, her ne kadar detaylı hatlara sahip olan bir konu olmakla beraber “Galleye Müstehak Vakıf Evladı Davasında”, davanın tarafı olacak kişidir. “Galle” terimi, fıkıh ıslahatında vakıf gelirlerinin tamamı için kullanılan bir tabir olmakla birlikte hukuk sözlüklerinde “gelir, irat” olarak karşılık bulmaktadır.

Vakfın bu gelirlerini, vakfa ait olan tüm taşınır ve taşınmazlar, ticari işletmelerin gelirleri, bunların faizleri vs. oluşturmaktadır. İşte “Galleye Müstehak Vakıf Evladı” da tüm bu gelirlerden belirli bir dereceye kadar faydalanma hak ve menfaatine sahip olan kişidir. Bu kişilerin bu gelirlerden hangi derece ve nasıl yararlanacağı ise Vakfiye’de belirlenen buna ilişkin kurallar ile belirlenebilir.

Yukarıda ki açıklamalardan sonra şunu belirtmek gerekir ki, her vakıf evladı bu gelirlerden faydalanacak diye bir kural olmamakla birlikte bunun bazı şartları vardır. Bunlardan ilki temeli intifa hakkına dayanan “Galleye Müstehak Vakıf Evladı” davasının açılmasıdır.

Bu dava iki şart vardır;

Vakıf Evladı olunduğunun tespiti,
Vakfiye’de bulunan kriterleri karşılıyor olmak.

Vakfiye’de bulunan kriter ve şartlar ise her vakıf için farklılık göstermekle beraber genel hatlarıyla;

Belirli kişiler ile bunların soyları gösterilmiş olabilir. Böyle belirli kişinin soyu da galleden faydalanabilecetir.
Sadece isim belirtilmiş olabilir. Bu durumda ise sadece ismi belirtilen kişi galleden faydalanabilir.

Bu özel ve genel şartlar arasında çelişki doğarsa sonra koyulan şart, Vakfeden’in asıl iradesi sayılır ve böylece öncekini geçersiz hale getirir.
gibi kural ve şartlar bulunabilir.

Vakıf evladı olan bir kişi tüm şartları taşısa bile galleye müstehak olabilmesi için gereken bir diğer şart ise vakfın galle fazlası şartının yerine gelmesidir. Yani bundan kasıt vakfın tüm temel giderleri düşüldükten sonra galleden kalan kısım için faydalanılabilir.

Vakıf Evladı Nasıl Olunur

error: İçerik korunuyor !!