EN SON EKLENENLERGÜNCEL HABERLERYARGITAY KARARLARI

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5697
K. 2005/13292
T. 16.9.2005

YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UZUV KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı – İlişkiye Vekalet Sözleşmesine Ait Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )

VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi – Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )

ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebinde – Davaya Vekalet Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanacağı )

MALPRAKTİS DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yanlış Tedavi Sonucu Kolunu Kaybeden Davacının Tazminat Talebi – Zararın En Geç Hastaneden Taburcu Olma Tarihinde Öğrenilmiş Sayılacağı )

ISLAH YOLUYLA TALEP EDİLEN TAZMİNAT MİKTARININ ARTIRILMASI ( Kısmi Dava Açıldıktan Sonraki Süre İçinde Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Islah Yoluyla Artırılan Talebin Reddi Gereği )

ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Kısmi Dava Açılmakla Bakiye Alacak İçin Zamanaşımının İşlemeye Devam Edeceği – Islah Talebinden Önce Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islahla Artırılan Bakiye Ücret Talebinin Reddi Gereği )
818/m.126/4,386/2
1086/m.83

ÖZET : Dava, davalı doktorların yanlış tedavi ve ihmalleri nedeniyle davacının kolunun kesildiği iddiasına dayalı tazminat davasıdır.

Tazminat davalarında, zamanaşımı zararın varlığının öğrenildiği tarihte işlemeye başlar.

Zararın varlığının öğrenilmesi zamanaşımının başlaması için yeterli olup, ayrıca zararın kapsam ve miktarının öğrenilmesi gerekmez.

Olayda, davacının kolu ameliyatla kesilmiş ve hastaneden taburcu olduktan sonra rahatsızlığında gelişen ve artan bir durum olmamıştır.

Buna göre, davacı, kolunun kesildiğini ve bu yüzden zarara uğradığını en geç hastaneden taburcu edildiği tarihte öğrenmiştir.

Taraflar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesine dayanmakta olup vekalet sözleşmesinden doğan davalar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Davacının, yargılama esnasında ıslah dilekçesi ile istediği miktara ilişkin talebi, beş yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra yapıldığından reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hüküm davalı Metin A. ve Hakan U. avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde davalı Metin A. ve vekili avukat Ziynet Ö. ile davacı Sadık B. ve vekili avukat Ercan Ş.’nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı.

Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 11.9.1997 tarihinde yüksekten düşmesi neticesi sağ kolunun kırıldığını, kaza sonrası başvurduğu Çankırı Devlet Hastanesi tarafından Ankara SSK hastanesine sevk

edildiğini, davalı Dr. Ömer E.’nin onayı ile 11.09.1997 tarihinde hastaneye yatırıldığını, davalı doktorlar Metin A. ve Hakan U. tarafından ertesi gün yaranın açılıp pansuman

yapıldığını, ancak yaranın ağrılarının artması, ve kolun morarması sonucu 15.9.1997 ve 16.09.1997 tarihinde yapılan ameliyatlar sonucu sağ kolunun kesildiğini, davalı doktorların

yanlış tedavi ve ihmallerinin olduğunu, kolunun kesilmesi nedeniyle gelir kaybına uğradığını bildirip, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 1.000.000.000 TL maddi, 5.000.000.000 TL

manevi tazminatın olay tarihinden itibaren faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş, 13.12.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini

149.042.752.142 TL artırarak bu miktarın davalılardan Metin A. ve Hakan U.’dan tahsilini istemiştir.

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi
Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Davalılardan G. Hastanesi davaya cevap vermemiş, diğer davalılar olayda ihmal ve kusurları olmadığından davanın reddini, ıslah talebiyle istenen miktarın da zamanaşımına uğradığını savunmuşlardır.

Mahkemece, davalılardan G. Hastanesi ile Ömer E. hakkındaki davanın reddine, davalılar Metin A. ve Hakan U.’dan 75.021.376.071 TL maddi, 2.000.000.000 TL manevi

tazminatın ayrı ayrı 11.9.1997 tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar Metin A. ve Hakan U. tarafından temyiz edilmiştir.

Malpraktis dava dilekçesi örneği ve ayrıntılı bilgi almak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Karar Linki

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu