CEZA HUKUKU

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununda, bu kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin yaptırımlar düzenlenmiştir.

Ateşli silahlar ve mermilerin bulundurulması, taşınması ve kullanılması suçu 6236 Sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenmiştir.

6136 sayılı kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır:

Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma (6136 sayılı yasa m.13),
Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma (6136 sayılı yasa m.13),
Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),

Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak (6136 sayılı yasa m.15).

Bu maddedeki düzenleme şu şekildedir; “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Herhangi bir zarar veya yarar ortaya çıkma şartı bulunmadan ruhsatsız silah almak veya taşımak suç olarak kabul edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olarak adlandırılan suç ile birlikte cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

6136 Kanun Sayılı maddeye göre suç olarak kabul edilen bazı filler şu şekildedir;

Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma,
Ruhsatsız silah satın alma,
Ruhsatsız mermi satın alma,
Ruhsatsız silah veya mermi satın alma,
Ruhsatsız suç aletleri taşıma,

Belirtilen fillerin yanı sıra bıçak veya diğer suç aletlerini satmak ve bulundurmak da yasaya muhalefet suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Ticari amaçlarla işlenen suçlarda ise silah ticareti ve kaçakçılığı suçu kapsamında işlem yapılmaktadır.

Silah taşıma ruhsatı bulunmadan ilgili suç aletlerini taşıyan kişiler, hukuki olarak suç işledikleri için cezalandırılacaktır.

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

6136 sayılı kanuna göre ruhsatsız silah taşıma cezası bulunmaktadır. Ruhsatsız silah taşıma cezası suçun taşıdığı niteliğe göre belirlenir. Ruhsatsız silah satın almak ve taşımak 6136 kanuna göre yasaklanmıştır.6136 sayılı kanun maddesine göre ilgili silahı taşımak için gerekli ruhsata sahip olmayan kişiler cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silah ele geçirilmiş kişilere verilecek farklı cezalar vardır. Niteliğe bağlı olarak cezaların süresinde değişiklik yaşanabilir.

Ruhsatsız silah taşıyan kişilere verilecek cezalar şu şekildedir;

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası,
30 günden 100 güne kadar adli para cezası,
Nitelik bakımından vahim olan silahların taşınması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası,
Nitelik bakımından vahim olan silahların taşınması halinde 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası,
Bireylerin belirtilen suçları işlemesi halinde bu cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalma durumu vardır.

Verilecek cezanın belirlenmesi için yetkili mahkemenin vereceği karar ve suçun nasıl işlendiği gibi konular önemlidir.

Ruhsatsız Silah Satın Alma, Taşıma Suçunun Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah satın alma ve taşıma suçları 6136 sayılı Kanun 13. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu maddenin ilk fıkrası uyarınca ateşli silahları ruhsatı olmamasına rağmen taşıyanlar veya bulunduranlar cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silah taşıma cezası kanunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Satın alınan veya taşınan ateşli silahın sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde verilecek cezada artırıma gidilmiştir.

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca vb. olması halinde de artırım söz konusudur. Sayılan bu silahlar nitelik bakımından vahim silahlar olarak belirtilmektedir. Bu hallerde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

Ruhsatsız Mermi Satın Alma, Taşıma Suçu ve Cezası

Kanuni silah sahipleri, yani silah taşıma veya bulundurma ruhsatı sahipleri, ihtiyaçları uyarınca yıllık belli miktarda mermi almaktadır. Ancak Kanunun 9.maddesi gereği silahların olduğu gibi bu mermilerin de ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına devretmesi yasaktır. Kanuni silah ruhsatı bulunanlar haricinde birinin mermi satın alması, taşıması, bulundurması 6213 sayılı Kanun m.13’te suç olarak belirlenmiştir.

Maddenin ilk fıkrasında mutat olmayan sayıda mermi bulundurma, satın alma ve taşıma düzenlenmiştir. Bu halde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar hapis cezası öngörülür. Mutat sayıda merminin ev veya işyerinde bulundurulması halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezası verilir. Sayı ve nitelik bakımından vahim miktarda mermi bulundurulması, satın alınması, taşınması halinde verilecek ceza m.13 f.2’ye göre belirlenir. Bu durumda beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda taşınması veya bulundurulması ise altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasını gerektirir.

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmanın Suçu Nedir?

Ruhsatsız silah bulundurma silah bulundurma ruhsatı olmamasına rağmen ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen silahların kişisel ihtiyaç sebebiyle bulundurulmasını ifade etmektedir. Suç oluşturan bu davranış 6136 s. Kanun m.13 f.3’te düzenlenerek bir adet ruhsatsız silahın evde veya işyerinde bulundurulmasının cezalandırılması öngörülmüştür. Buna göre evde veya işyerinde ruhsatsız silah bulunduran kimse hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Bulundurulan ruhsatsız silahın bir adet olmasına rağmen:

Nitelik bakımından vahim,

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca vb. olması halinde kişi m.13/2’den cezalandırılacaktır. Bu halde verilecek ceza beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
Ruhsatsız silah bulundurma suçu silahın bulundurma ruhsatı olmasına rağmen ruhsatta izin verilen yerler haricinde bir yerde bulundurulması halinde de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda yalnızca bulundurma ruhsatına sahip kişinin silahı taşıması da suç oluşturur. Silah taşımak için buna ilişkin ruhsat alınması gerekmektedir.

Bulundurma ruhsatlı silahımı arabada taşıyabilir miyim?

Hayır, bulundurma ruhsatlı silahınızı sadece kayıtlı olduğu adreste bulundurabilirsiniz.

Taşıma ruhsatlı silah hangi hallerde taşınmaz?

Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda taşıma ruhsatlı silah taşınamaz.

Vefat eden kişinin ruhsatlı silahı ne olur?

Vefat eden kişilere ait ruhsatlı silahın, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu