Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesi Kararı E.2009/13 (4706 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/13 (4706 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/13 (4706 Sayılı Kanun Hk.)

05 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27837

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/13

Karar Sayısı: 2011/4 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü: 20.1.2011

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : Danıştay Altıncı Dairesi

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 29.6.2001 günlü,

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun’un 7. maddesinin, 3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

ile değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın …” ibaresinin,

Anayasa’nın 5., 10. ve 56. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/13

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma

ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile

öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun’un 7. maddesinin, 3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının

“İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın …” bölümünün;

1- “… imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın …” ibaresi, 20.1.2011 günlü, E. 2009/13, K. 2011/23 sayılı kararla iptal edildiğinden,

bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi

ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

2- “İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri …” ibaresine yönelik iptal istemi, 20.1.2011 günlü, E. 2009/13, K. 2011/23 sayılı kararla reddedildiğinden,

bu ibareye ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

20.1.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: