Ana SayfaTAZMİNATApartman Görevlisi Olan Kapıcıların Kıdem Tazminatı

Apartman Görevlisi Olan Kapıcıların Kıdem Tazminatı

Apartman Görevlisi Olan Kapıcıların Kıdem Tazminatı

Diğer işçiler gibi 4857 sayılı İş Kanuna tabi çalışırlar. Bu nedenle diğer tüm konularda olduğu gibi fesih söz konusu olduğunda da Kapıcıların Kıdem Tazminatı hakkı doğabilecektir. Kapıcıların yöneticisi onu işe alan apartman ya da site yönetimi olacaktır. Kapıcının iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak eder bir şekilde sona ermesi durumunda kendisine kıdem ödenmesi gerekir.

Apartman yönetimiyle iş sözleşmesi yapmış olan kapıcının en az 1 yıllık kıdem şartını sağlamak kaydıyla;

Haklı bir sebeple işine son verilirse,
Kanunlara göre emekli olursa,
Askere giderse,
Ölüm gerçekleşirse,
Kıdem tazminatını hak edecek şekilde işine son verilirse,
Kapıcının bayan olması halinde evlenince 1 yıl içinde,

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartını tamamlayarak, emeklilik süresini çalışmadan beklemek isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumundan kıdem tazminatı alır yazısını alarak apartman yönetimine müracaat ettiğinde, 1475 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince
kapıcı kıdem tazminatı hak eder.

Konut kapıcılarının kıdem tazminatı hakkı için birtakım hesaplamalar yapılmaktadır. Kapıcıların tazminat hakkı hesaplanırken, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplamaları, kapıcının oturduğu yani ikamet ettiği konutun tazminat matrahındaki yeri, kapıcıların ödemiş oldukları faturaların tazminat matrahındaki önemi oldukça büyüktür.

Bina Görevlisinin Yasal Hakları Nelerdir?

Bina Görevlisinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kat malikleri, başka şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde kapıcı ve diğer ortak yapı çalışanlarının giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. (Kat Mülkiyeti Kanunu md.20)

İş Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklanan haklara sahip apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından kat malikleri eşit olarak sorumludur.

Bina görevlisinin kıdem tazminatı ile diğer ücret ve tazminatları zorunlu arabuluculuğa tabidir. Alacak ve işe iade davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurması zorunludur.

Apartman görevlisinin SGK bildirimi

Apartman görevlisi ya da halk arasında bilinen adıyla konut kapıcıları için de SGK bildiriminin yapılması gerekiyor. Son düzenlemelerle konut kapıcılığı işyerleri de SGK tarafından kolay işverenlik kapsamına dahil edilmiştir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar 4 (a) bendi kapsamındaki (SSK) sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak. Bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri de uygulanacak.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için ev hizmetlerinde çalışanlar gibi ay içinde 1 ila 9 gün veya 10 gün ve üzeri çalışma şeklinde bir ayrım yapılmayacak.

Tescil tipi (faaliyette bulunulan sektör) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacak.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermelerine gerek bulunmayacak.

Apartman Görevlisi Olan Kapıcıların Kıdem Tazminatı

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!