MANŞET

Ceza Davası Adıyaman

Ceza Davası Adıyaman

Ceza Davası 

Ceza davası, ceza hukuku ile ilgili problemleri çözmek amacıyla, yargılama makamının önüne getirilen dava türüdür. Ceza davası bir kamu davasıdır. Yani savcı tarafından devleti adına açılan bir davadır. Savcı ceza davası içerisindeki iddia makamını oluşturur.

Savcı eğer bir suç işlendiği haberi aldı ise kendiliğinden soruşturma başlatması gerekir. Bu soruşturma sonucunda eğer suçun işlendiği konusunda karar kılarsa suç işlediğini düşündüğü şüpheli hakkında bir iddianame düzenlemesi ile Ceza Mahkemesine dava açar.

Ağır ceza davası, ağır ceza mahkemelerinde görülen bir ceza davası türüdür. Ceza hukuku kapsamında işleyen ağır ceza davaları, ağır ceza avukatı tarafından ele alınmakta ve bünyesinde ağır ceza suçlarını işlemektedir.

Tutuklu ya da tutuksuz olarak görülebilecek ağır ceza davaları, ağır ceza mahkemesinde görüldüğü için mahkemelerin ağır ceza davalarındaki rolü çok önemlidir

Ceza davası nedir?

Ceza davası bir kişinin, diğer kişinin haklarını ihlal etmesi, özgürlüğünü kısıtlaması, kişinin kişilik haklarına yapacağı saldırı vb. mağduriyetleri kapsamaktadır. Ceza davası, ceza muhakemesini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakemesinin ilke ve esaslarını ortaya koyan ceza muhakemesi hukukunun amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan gerçekleri araştırıp bulmaktır.

Ceza davası, savcılığın bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler şunlardır: Ağır ceza mahkemesi, Asliye ceza mahkemesi.

Ceza yargılaması temel olarak iki evreden oluşur: soruşturma ve kovuşturma. İki evreyi birbirine bağlayan bir de ara muhakeme evresi bulunur.

Ceza davasında ilk duruşmada ne olur?

Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

Ceza Yargılama süreci nedir?

Ceza muhakemesi veya Ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin/eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Ceza Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemeler Hangileridir?

Ceza davalarında görevli mahkemeler şu şekilde listelenmektedir:

Ağır Ceza Mahkemesi,
Asliye Ceza Mahkemesi,
Çocuk Mahkemesi,
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,

Asliye Ceza Mahkemesi, ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemedir. Diğer mahkemelerin görev alanına girmeyen davalarda asliye ceza mahkemesi yargılama yapmaya görevlidir.

Ceza Avukatının Baktığı Dava Çeşitleri Nelerdir?

Sadece bir çeşit değil birbirinden farklı alanlarda ortaya çıkmış katalog suçlarından dolayı açılmış ceza davaları vardır.

Ceza avukatının baktığı davalar arasında ise bu davaları şekillendiren suç çeşitleri şu şekildedir;

Yağma suçları,
Kasten adam öldürme suçları,
Adam yaralama suçları,
Hile yapma ve hileli iflas suçları,
Zimmet suçları,
Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları,
Rüşvetten dolayı olan suçlar,
Belgede sahtecilik suçları,
Taksirli adam öldürme suçu,
Ağır yaralama suçu,
İrtikap suçları,
Yasama organına karşı suç,
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
Siyasal veya askeri casusluk suçu ve daha da çeşitli suçlardır.

Ceza Davası

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası açılması sürecinde öncelikle savcı iddianame düzenleyerek mahkemeye sunmaktadır.

Mahkeme bu iddianameyi kabul ettikten sonra ise ceza davası açılmaktadır.

Mahkemenin iddianameyi kabul etme aşamasında üzerinde durduğu noktalar şunlardır:

CMK m. 170’de açıkça gösterilen iddianamede bulunması gereken şartların varlığı
Suçun sübutuna etki edecek mutlak delillerin bulunup bulunmadığı
Suçun uzlaşma veya ön ödeme kapsamında bulunan suçlardan olup olmadığı
Bu koşulların eksikliği halinde iddianame savcılığa iade edilmektedir. Eksiklik olmaması halinde ise iddianame kabul edilmektedir. yargılamayı yapmakla görevli mahkemece iddianamenin değerlendirilmesi aşamasında suçun hukuki değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

Ceza Davasının Muhakeme Şartları Nelerdir?

Ceza davası şartları suça göre değişiklik gösterebilmektedir.

Genel olarak ceza davası muhakeme şartları ise şu şekildedir:

Suç şikayete bağlı ise şikayet koşulunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Suçun ceza yargılamasına konu olabilmesi için ilgili makamdan izin alınması gerekiyorsa iznin alınmış olması gerekmektedir.
Davanın derdest olmaması gerekmektedir.
Daha önce aynı kişi hakkında aynı suçtan hüküm verilmiş olmaması gerekmektedir.
Zaman aşımına uğramamış olması gerekmektedir.

Ceza Davasında Sanık Ne Yapmalıdır?

Ceza davası, kişinin özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte yargılamanın yapıldığı, suç isnadını içeren ve kimi zaman iddia olunan suçun zaman aralığının gerektirmesi durumunda neticesinde adli para cezası vb. seçenek yaptırımların da uygulanabildiği dava türüdür. Bu tanımın kapsamına göre kişinin yaşadığı maddi ya da manevi kaybın tazmini ceza yargılaması kapsamında istenemez. Kişiye para cezası verilmesi durumunda ilgili tutar mağdura verilmez.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davaları ile ilgili en çok merak edilen soruların başında ağır ceza mahkemesi kaç yıl sürer sorusu gelmektedir.
Ağır ceza davalarının süresi, davada yargılanan sanıkların sayısına, dava konusu ile ilişkili delillerin toplanmasına, tutuklu sanıkların bulunmasına ve benzeri pek çok faktöre göre değişkenlik gösterebilmektedir, bu yüzden de ağır ceza mahkemesi süresi ile ilgili net bir süre aralığı vermek mümkün değildir. İlk duruşma ile diğer duruşmalar arasındaki süre, tüm bu faktörlere göre uzayıp kısalabilir.

Türkiye’nin en iyi ağır ceza avukatları ile çalışan müvekkiller bile bu süre üzerinde pek fazla söz sahibi olamamaktadır.
Ağır ceza davalarının ne kadar sürdüğünü etkileyen bir diğer önemli unsur da dava öncesinde soruşturma aşamasında ifadesi alınan ya da alınamayan tanıkların, kovuşturma süreci geldiğinde dinlemesidir.

Ağır ceza davaları, yalnızca yere mahkeme süreci ile değerlendirilmemelidir; ne de olsa ağır ceza davalarının Yargıtay süreçleri de bu aşamaları uzatabilmektedir.
Ortalama olarak bir süre vermek gerekirse ağır ceza davalarında dava süresi en az 1 yıldan başlar ve 3 yıla kadar sürebilmektedir. Tekrar belirtmekte fayda vardır ki bu süreler yargılamanın işleyiş hızına ve dava sürecini etkileyen diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir.

Temyiz süresi nedir?

Ağır ceza davalarında temyiz süresi, istinaf mahkemesinin bozma kararı haricinde kalan tüm hükümlerinin yeniden araştırılması için her iki tarafa da tanınan bir kanun yoludur. Taraflar bu süre boyunca mahkeme tarafından alınan kararın değiştirilmesini ya da bozulmasını talep edebilmektedir. CMK’da belirtilen temyiz süresi 15 gündür.

Ceza Davası

Ceza Davası Sık Sorular Sorular

Ceza dava dosyası cezası,
Ceza dava dosyası Ne Demek,
Hukuk davası Nedir,
Ceza Davaları Nelerdir,
Ağır ceza davası ne kadar Sürer,
Ceza davası ne kadar Sürer,
Ceza Dava dosyası örneği,
Kamu davası cezaları 2020,
Hangi suç ne kadar ceza alır,
Ceza dava dosyası Ne Kadar Sürer,
Ceza dava dosyası nedir,
Asliye ceza mahkemesi karar örnekleri,
Ceza dava dosyası nasıl kapanır,
Ceza dava dosyası iddianamenin değerlendirilmesi sonrası acilis,
Ceza Dava dosyası örneği,
Kamu davası cezaları 2021,
Asliye Ceza Mahkemesi dilekçe örneği Word,
Mahkemede Savunma örnekleri,
Esas hakkında Savunma Dilekçesi,
Asliye ceza mahkemesi’ne savunma dilekçesi örneği,
Basit YARGILAMA usulü savunma Dilekçesi,
Savunma Dilekçesi örneği ceza,
Esas hakkında Beyan Dilekçesi örneği ceza,
Ceza Davası müşteki Beyan Dilekçesi örneği,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu