Deport Kaldırma – Kırgızistan

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 56’ncı maddesi uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Bu durum idarenin takdir hakkına ilişkindir.

Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.

Türkiye’ye giriş yasağının tebliği, Türkiye dışında olup da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hakkında ülkeye girişi yasaklanan kişiler olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam tarafından yapılır.

Bazı durumlarda ise, havalimanındaki veya sınır kapısındaki görevli polis memurunun kişinin dış görünüşüne, hal ve hareketlerine bakarak çıkarım yapmak suretiyle tutanak tutar ve kişinin seyahat özgürlüğü bu subjektif bir görüş sonucu sınırlandırılır.

Deport Kaldırma – Kırgızistan

GİRİŞ PROBLEMLERİ NELERDİR ?

YUKK 7.md. Kabul edilemeyen yolcu kapsamına girebilirler.
YUKK 9. md. Giriş yasağı olan yabancılar kapsamına girebilirler.

Türkiye’den sınır dışı edilen yabancılara ise tebligat valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Giriş yasağı kararının iptali davası ile bu giriş yasağının kaldırılması mümkündür. Bu dava, idare hukukunun alanına girdiği için İdare Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için giriş yasağının olup olmadığının öğrenilmesi de gerekmektedir.

Türkiye’ye giriş yasağının bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyen kişiler bulunduğu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna giderek başvurarak öğrenebilir ya da bir avukata vekalet vererek avukat aracılığıyla da öğrenebilmeleri mümkündür.

Sınır dışı yasaklama nedenleri ise çoğunlukla idare tarafından gizli tutulmakta ancak mahkeme sürecinde kısmen açıklanmaktadır.

Genellikle dayanaksız ve sübjektif sebeplere dayalı ya da isim karışıklığından kaynaklanan bu tip yasaklar mahkeme tarafından kaldırılmaktadır. Bununla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatından gelen rapor doğrultusunda yapılan yasaklamaların kaldırılması daha zorlu ve daha az sıklıkla olmaktadır.

Deport Kaldırma – Kırgızistan

GİRİŞ YASAĞINI KİM KOYAR?

Yabancıların ülkeye girişi ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanabilir. Sınır dışı kararı varsa Valilikler de yasaklayabilir.

Giriş yasağı en çok 5 yıl süreyle konabilir. Göç İdaresi Gnl. Mdr.lüğü en fazla 10 yıl daha artırabilir. (YUKK md 9)

GİRİŞ YASAĞI NASIL ÖĞRENİLİR ?

Konsolosluklara müracaat edilerek veya sınır kapılarında ülkeye giriş yapılırken öğrenilebilir.
Yabancı ülke vatandaşlarının bizzat kendilerine haklarında giriş yasağı kararı varsa giriş yasağı olduğu tebliğ edilmektedir.

GİRİŞ YASAKLARI NELERDİR ?

Giriş Yasakları, yabancının hukuki ve fiili durumuna göre yaklaşık 100 ayrı tahdit kodundan bir veya birkaçının Yabancının Sicil Kaydına işlenmesiyle konulmuş olmaktadır.

İdare tarafından giriş yasağı kaldırılmadığı taktirde mahkemeye müracaat edilerek dava yoluyla da hem GİRİŞ YASAĞI kaldırılabilir. Hem varsa İDARİ GÖZETİM KARARI hem de SINIR DIŞI KARARI iptal edilebilir.

GİRİŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR

Sınır Dışı kararı aleyhine dava açıldığı takdirde dava sonuçlanana kadar Sınır Dışı işlemi yapılamaz.

MAHKEMEYE MÜRACAAT

Sınır Dışı Kararına karşı idari yargıda tebliğden itibaren 7 gün içinde iptal davası
açılması gerekirken; İdari Gözetim Kararına karşı da süresiz Sulh Ceza Mahkemesi’nde itirazda bulunmak gerekmektedir.

Deport Kaldırma – Kırgızistan