Ana SayfaBORÇ HUKUKUEser sözleşmesi

Eser sözleşmesi

Eser sözleşmesi

Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi,

iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Eser sözleşmedi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

Yüklenici bir eser meydana getirmeyi üstlenirken iş sahibi de ücret ödemeyi vaad eder.

Eser sözleşme ticari dava mı?

Eser Hukuk davaları TTK’nın 4 (1.) maddesinde altı bent halinde sayılan mutlak ticari davalardan bulunmadığı gibi, bu davaların mutlak ticari dava olduğuna ve ticaret mahkemelerinde görüleceğine dair özel yasa hükmü de yoktur.

Eser sözleşmesi davası nerede açılır?

Eser sözleşmesine dayalı olarak iş bedeli alacağın tahsili davasında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir.

Eser sözleşmesi neleri kapsar?

“iş sahibi” ile “yüklenici” arasında yapılan bir anlaşma uyarınca ve önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında,

(iş sahibinin denetimi ve gözetimi olmaksızın “bağımsız” bir çalışmayla) bir nesnenin “yapımı veya bakımı-onarımı ya da üstlenilen bir işin yerine getirilmesi”dir.

Eser Sözleşme nin özellikleri nelerdir?

Yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu TBK md.474-478 arasında düzenlenmiş olup şartları şöyledir:

  • 1- Yüklenici, sözleşme konusu eseri tamamlayıp iş sahibine teslim etmiş olmalıdır.
  • 2- Teslim konusu eser, ayıplı olmalıdır.
  • 3- Ayıp, iş sahibine yüklenememelidir.
  • 4- İş sahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır.

Eser sözleşmesi sürekli midir?

Yüklenicinin inşaatı meydana getirirken yaptığı bir ifa etkisi, ifa anlamı vardır.

Bunun sonucu olarak, sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmelerdir.

Eser sözleşmesi iş görme borcu doğurur mu?

Sözleşmeye ilişkin hükümler Borçlar Kanunu’nun 355 ile 371. maddeleri arasında özel olarak düzenlenmiştir.

Buna göre  sözleşmenin tarafları müteahhit ve  sahibidir ve sözleşme ile  sahibi ücret ödeme; müteahhit ise eseri meydana getirme borcu altına girmektedir.

Eser sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Kural olarak,  sözleşmesinin kurulması zorunlu şekil koşuluna bağlı değildir. Sözleşmenin kurulması için yazılı şekil şartı yoktur.

Ancak davalı tarafından sözleşme ilişkisi inkâr edildiği takdirde yazılı delille ispata ilişkin kuralların gözetilmesi gerekir.

"<yoastmark

Eser sözleşmesi hangi mahkeme?

Bu kapsamda ilişkisinin de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına alındığı anlaşılmakla, 6502 sayılı Kanun’un 73/1. maddesi uyarınca görevli mahkeme tüketici mahkemesidir.”

Eser sözleşmesi ticari dava mı?

Sözleşmesinden kaynaklanan hukuk davaları TTK’nın 4 (1.) maddesinde altı bent halinde sayılan mutlak ticari davalardan bulunmadığı gibi, bu davaların mutlak ticari dava olduğuna ve ticaret mahkemelerinde görüleceğine dair özel yasa hükmü de yoktur.

Herhangi bir geçerlilik şekline tabi midir?

herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir;

Ancak, (1) eser sözleşme ile birlikte karma veya birleşik sözleşme içinde taşınmazın devri öngörülüyorsa, (2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (m.53) ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (m.46) hükümlerine tabi sözleşmeler resmi şekle tabidir. TBK.

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: