Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Avukat İstanbul

Evlilik Dışı Çocuğu Tanıma Ne Anlama Gelir?

Anne ve babası evli olan bir çocuğun babasıyla soybağı doğum anında kurulur. Ancak anne baba evli değilken çocuk dünyaya gelmişse, bu çocuğun babasıyla arasında soybağı ilişkisi kurulması gerekmektedir. Bunun birkaç yöntemi vardır. Örneğin çocuğun annesiyle evlenerek çocuğu nüfusuna almak bunlardan biridir.

Tanıma, biyolojik babanın bir çocuğun kendisinden olduğunu, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şekillerde açıklamasıyla olur. Çocuk bu işlemle babası tarafından benimsenmiş, altsoyu olarak kayıtlara geçmiş olur, mirasçı sıfatını ve babasının soyadını almaya hak kazanır. Üstelik tanıma işlemi geçmişe etkili sonuçlar doğurur, yani çocuk doğduğu andan itibaren hatta ana rahmine düştüğü andan itibaren tanıyan kişinin çocuğu olduğu kabul edilir.

Evlilik Dışı Çocuk Nasıl Tanınır?

Evlilik dışı çocuğun tanınması için biyolojik babanın birkaç farklı yöntemden birini tercih etmesi mümkündür.

Bu yöntemleri sıralayacak olursak;

Babanın nüfus müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, çocuğun babası olduğunu yazılı şekilde beyan etmesi
Babanın mahkemeye dilekçeyle başvurarak, çocuğun babası olduğunu yazılı şekilde beyan etmesi,
Vasiyetname ile çocuğun tanınması,
Babanın noterlikte düzenlenecek resmi bir senetle çocuğu tanıması.
Nüfus müdürlüğünden başka yerlere yapılan başvurular da ilgili işlemler tamamlandıktan sonra nüfus müdürlüklerine bildirilmektedir.

Mahkemece tanıma beyanının, babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna bildirilmesi gerekir. Her ne kadar Türk Medeni Kanunun’da bildirimde bulunacak makam ” Sulh Hakimi ” olarak gösterilmişse de; Türk Medeni Kanunu’ndan daha sonra yürürlüğe giren 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun; Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan dava ve işlerin Aile Mahkemelerinde, Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde görüleceğini hükme bağlayarak bu konuda görevli mahkemeyi örtülü olarak değiştirmiştir.
Böylelikle tanıma için başvurulacak mahkeme Aile Mahkemesi haline gelmiştir.

Evlilik dışı çocuğun tanınması davası nedir?

Evlilik dışı çocuğun tanınması davası, uygulamada evlilik birliği içerisinde doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurulabilmesi için açılan bir dava türü olarak hukukumuzda yer almaktadır. Tanıma, kurucu yenilik doğuran tek taraflı hukuki bir işlemdir. Tanıma çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren sonuçlar doğurur, tanıma işlemi belli bir süreye tabii değildir. Evlilik dışı çocuk cenin iken tanınabileceği gibi öldükten sonra dahi tanınabilir. Zina ve fücur ürünü olan çocuklar da tanınabilir.

Türk Medeni Kanunu uyarınca soy bağı doğumla kurulmaktadır. (TMK 282/1) Bununla birlikte taraflar arasındaki evlilik birliği devam ettiği esnada veya evliliğin sona erdiği tarihten itibaren başlamak suretiyle üç yüz gün içinde dünyaya gelen çocuğun babası koca olmaktadır.

Anılan süre geçtikten sonra ise dünyaya gelen çocuğun kocaya bağlanması, ancak annenin evlilik birliği esnasında gebe kalmış olduğunun ispat edilmesi ile birlikte mümkün hale gelebilmektedir. Kocanın herhangi bir şekilde gaip olduğuna karar verilmesi halinde ise bahsetmiş olduğumuz üç yüz günlük süre, gaiplikte meydana gelen ölüm tehlikesi ya da gaipten alınan son haber tarihinden işlemeye başlamaktadır.

Tanımanın İptalini Gerektiren Haller

Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir.

Dava Açma Yetkisi ve İspat Yükümlülüğü,
Tanıyanın Dava Açma Yetkisi ve Yükümlülüğü,
İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır,

İlgililerin Dava Hakkı

Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.

Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.
Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat yükü tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar.

Hak düşürücü süre

Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Avukat İstanbul