Ana SayfaİCRA İFLAS HUKUKUİLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

Örnek No:7*

T.C.
…………………. İcra Dairesi
Dosya No : ……………………

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: ………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi: ………………………………………………………
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların
adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri : ……………………………………………………….
……………………………………………………….

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız

varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı;

senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız;

dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.
(İİK m.60)
…../…./……….
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı :
İban No :

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49’a karşılık gelmektedir.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!