MANŞET

İsim Değiştirme Davası Haklı Sebepleri 2024

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

İsim Değiştirme Davası Haklı Sebepleri 2024

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

4721 Sayılı Medeni Kanunun 27. Maddesine göre; ‘Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.’ ifadesi yer almaktadır.Medeni Kanunun 27’nci maddesiyle ismin değiştirilmesinin haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebileceği kabul edilmiştir. Maddenin bu hali ile haklı sebepten bahsedilmekle birlikte nelerin haklı sebep sayılabileceği kanunda belirtilmemiştir.

Bu nedenler hâkimin takdirine bırakılmıştır. Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre hakim tarafından belirlenecektir. Hakim bu takdir yetkisini kullanırken hukuka ve hakkaniyete göre karar vermek zorundadır.

Türk Medeni Kanunu’na göre isim değiştirmek isteyen kişinin öncelikle bu talebini hukuki hale getirebilecek haklı bir nedeni olmalıdır. İsim Değiştirme Davasında Kanun haklı nedenin ne olabileceğini saymamıştır. Dolayısıyla haklı nedenlerin neler olabileceğin uygulama ile yani mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmaktadır. Yargıtay’ın verdiği kararlar, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haklı nedenlerin neler olabileceğini bizlere göstermektedir.

Kişinin adının gülünç olması,

Söylenmesinin güç olması,

Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,

Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması,

İsmin, bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.

Kişinin, akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması,

Din ve inançları sebebiyle eski ismini kullanmak istemeyen kişi için isim ve soyisim değişikliği yapmak haklı bir sebeptir. Kişinin eski hayatını çağrıştıran bir ismi kullanmaya mecbur bırakılması hukuk nezdinde mümkün değildir.

Şahsi gerekçeler; ismin alaycı ifade içermesi, isim ve cinsiyetin uyumlu olmaması bu durumun kişinin hayat kalitesini düşürmesi halinde isim değişikliği davası açmak için haklı gerekçenin var olduğu kabul edilir.

Ailevi sebeplerden ötürü isim değişikliği davası açılabilir. Anne ve babanın boşanması, baba ile iletişimin çeşitli sebeplerden ötürü olmaması, çocuğun velayetinin anneye verilmesi hallerinde annenin çocuğuna soyismini verebileceği kabul edilmektedir. Böyle bir durumda küçüğün soyisim değişikliği anne tarafından talep edilmesi gerekir. Yetişkin bireylerde ise dava şahsen veya vekil aracılığıyla açılmalıdır.

Tehdit altında olan kişilerde isim ve soyisim kayıtlarını değiştirmek için haklı sebebe sahiptir.

Cinsiyet değişikliği halinde isim değişikliği yapılabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere isim değişikliği davasının mutlaka bu sebeplerden birine dayanarak açılması gerekmez. Hukuken kabul edilebilir haklı bir nedeninizin olması yeterlidir.

İsim Değişikliği Davası Nereye Açılır?

Medeni hukuka göre isim değişiktirme davası süreci için ilk olarak kişinin Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapması gerekir. İsim değişikliği sürecinde davanın açılabilmesi için kişinin bizzat başvuru yapması veya vekaletname verdiği avukatın başvurusu gerekir. Medeni Kanun 39. maddeye göre mahkeme kararı olmaksızın ad değişikliği yapmak mümdür değildir. Başka bir deyişle isim değişikliği yapmak için mutlak suretle mahkemeye başvuru yapmak ve hakimin talebi onaylaması gerekir.

İsim Değişikliği Davası Kaç Defa Açılabilir?

İsim değişikliği davası açmak için herhangi sayısal bir sınır bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere adın değiştirilmesi için haklı bir nedenin varlığı gereklidir.

İsim Değişikliği Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nüfus Hizmetleri Kanunun 36. maddesine göre adın değiştirilmesi için açılacak davalarda yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer mahkemesidir. Buna göre adının değiştirilmesini isteyen kişi ikametgâhının olduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açılabilecektir.

İsim Değiştirme Davası Ne Zaman Sonuçlanır ?

Avukat ile çalışılmıyorsa isim değiştirmek için açılan dava 4-6 ay arasında sonuçlanabilmekteyken Avukat ile çalışılıyorsa bu süre ortalama 1-3 ay arasında olmaktadır.

İsim değiştirme davası koşulları, 4721 sayılı Medeni Kanun’un 27. maddesine göre belirlenir ve bu koşullar şunlardır:

Davacı Taraf: İsim değiştirmek isteyen kişi davacı olarak mahkemeye başvurmalıdır. İsim değişikliği yapmak isteyen kişiye davacı denir.

Davalı Taraf: İsim değişikliği için başvurulan yer Nüfus Müdürlüğü’dür. Bu nedenle davalı taraf Nüfus Müdürlüğü’dür.

İsim Değiştirme Nedenleri: İsim değiştirme davası, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

Ad değiştirme
Ad ekletme
Ad çıkartma
Soyad değiştirme
Bu nedenlerle kişi, isminin herhangi bir bölümünü değiştirme veya eklemek istediğinde, soyadını değiştirmek istediğinde veya tamamen yeni bir isim seçmek istediğinde isim soyisim değiştirme davası açabilir.

İsim değiştirme davası, mahkeme tarafından incelenir ve mahkeme kararıyla isim değişikliği gerçekleşir. Ancak bu değişiklik, kişinin ismini kötü niyetli veya başkalarını yanıltıcı bir şekilde değiştirmesine izin vermez. İsim değişikliği, genellikle kişinin kendi adına daha uygun veya anlamlı bir isim seçme hakkını korumak amacıyla yapılır.

İsim Değişikliğine İtiraz Davası

Medeni hukuka göre isim değişikliği davası için Medeni Kanun 27. maddede geçen bilgilerde kişinin ad değiştirme kararının sonuçlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde itiraz başvurusu mümkündür.

18 Yaş Altı İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

18 yaş altı isim değişikliği için çocuğun ismini değiştirme adına açılacak davalarda, davayı çocuğun kendisi değil, velayet hakkına sahip veliler veya avukatı tarafından açılabilecektir. Anne veya baba, çocuğunun ismini değiştirme talebiyle haklı bir sebebin varlığı halinde isim değiştirme davası açabilecektir.

İsim Değiştirme Davasına Katılmak Zorunlu mu?

Davacı avukat ile temsil ediliyorsa duruşmaya katılmak zorunda değildir.

İsim Değiştirme Davası Haklı Sebepleri 2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu