Sınırdışı Kararına İtiraz 2023 | Deport Avukatı

Sınırdışı Kararına İtiraz 2023 | Deport Avukatı Yabancılar hukuku alanında avukat hizmeti vererek yabancı vatandaşlara, yabancılar hukuku alanında giren dava ve işlerde hukuki destek sunmaktayız. Deport...

Mücerretlik ne demek

Mücerretlik ne demek? Kıymetli evrak niteliğini taşıyan senetlerden bazıları sebepli, bazıları ise (mücerret ) soyuttur. Bu bakımdan öğretide ve mahkeme kararlarında sebepli olan ve olmayan...

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları Kamulaştırma ne işe yarar? Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini...
MANŞETTutuklama Kararı

Tutuklama Kararı

-

- Advertisment -spot_img

Tutuklama Kararı

Kaçak şüpheli veya sanık, hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişidir (CMK m.247/1).

CEZA MAHKEMESİNDE GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI NASIL YAPILIR?

Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir ceza avukatı müdafi görevlendirilmesi istenir.

Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir. Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

Bu husus kaçaklar hakkında da uygulanır.
Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir.

KAÇAK KARARI VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

Kaçakların yargılanması için şüpheli veya sanığın yukarıda yazılan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 248/2. maddesinde yer alan bir suçtan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması zorunludur. Başlatıldıktan sonra kişiye bir tebligat gönderilerek çağrılır, gelmemesi halinde hakkında zorla getirme kararı çıkacağı ihtar olunur. Kişi buna rağmen gelmez ise, Cumhuriyet savcısı veya mahkemece kişinin ilan yolu ile davet edilmesine karar verilir.

İlanda 15 gün içinde gelmediği takdirde yukarıda yazılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 248. maddesinde yer alan tedbirlerin uygulanacağı yazar, bir gazetede yayınlanır ve gazete kişinin bilinen konutunun kapısına asılarak işlem gerçekleşmiş olur. Tüm bunlara rağmen kişi 15 gün içinde ortaya çıkmazsa, artık kaçak olduğuna dair karar verilir. Kaçakların yargılanması kural olarak mümkündür, ancak daha önce sorgusu yapılmamış kişiler hakkında mahkumiyete ilişkin karar verilemez.

Kaçak Şüpheli Veya Sanık Nedir

KAÇAKLARIN YARGILANMASI İÇİN AVUKAT ATANMASI

Şayet kaçak olan sanığı duruşmada temsil edecek bir avukatı yok ise, yargılamayı üstlenen mahkeme sanık için barodan bir avukat atanmasını talep eder. Kaçak olan sanığı temsil eden müdafiden durumun gerektirdiği hal nedeniyle, vekaletname şartı aranmaz. Soruşturma evresinde ise durum farklıdır. Kaçak hakkında soruşturma evresi boyunca tutuklama kararı verilene kadar, zorunlu müdafilik şartı olmadığından avukat atanmaz.

MALLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA

Kaçakların yargılanması için el koyma kararı da verilebilmektedir. Bu kararı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi veya mahkeme tarafından verilmesi mümkündür. Burada amaç sadece kaçak olan kişini duruşmaya getirebilmek veya Cumhuriyet savcısına başvurmasını sağlamaktadır, bu nedenle verilen el koyma kararı orantılı olmak zorundadır. Fakat el koyma kararı sadece kanunda Ceza Muhakemesi Kanununun 248ç maddesinin 2. fıkrasında yazılı suçlarla sınırlı tutulmuştur. Kaçak durumunda bulunan kişi yakalandığı veyahut kendiliğinden teslim olduğunda el koyma kararının kaldırılmasına karar verilir.

TUTUKLAMA KARARI

Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama için aranan şartlar somut olayda oluştuğu takdirde, kaçak olan kişiler hakkında yokluğunda dahi tutuklama kararı verilebilir. Kaçakların yargılanması için tutuklama kararını sulh ceza hakimi veya yargılamaya yetkili mahkeme tarafından kendiliğinden (re’sen) veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine yakalama emri düzenleyebileceği gibi tutuklama kararı da verebilir.

Tutuklama Kararı

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

V-84 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-84 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

İşkence Nedir | İşkence Suçunun Cezası 2023

İşkence Nedir | İşkence Suçunun Cezası 2023 İşkence Nedir? İşkence kelime anlamı olarak ; bireylerin çok ağır bir biçimde ıstırap ve...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Bağcılar 2023

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Bağcılar 2023 Miras Nedir? Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan haklar, malları ve borçlarıdır. Yasal kabul edilen...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Avcılar 2023

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir | Avcılar 2023 Miras Nedir? Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan haklar, malları ve borçlarıdır. Yasal kabul edilen...
- Advertisement -spot_imgspot_img

V-69 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023

V-68 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır | Deport Kodu 2023   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı...

Yargıtay Kararları

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli

Avukat Mazeret Dilekçesi Sunarken Başka Mahkemeyi Belirtmeli Yargıtay 21. Hukuk...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi T.C. YARGITAY 13. HUKUK...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen