EN SON EKLENENLER

Ücretsiz Avukat

Ücretsiz Avukat

Baro Avukatları Ücretsiz Mi?

Türkiye Barolar Birliği, hakkını aramak için hukuksal yollara başvurmak isteyen ama maddi imkânları olmayan kişilere ücretiz avukat atayarak, hak arama özgürlüğü güvence altına alır. Adli yardım olarak adlandırılan bu hizmetten sadece hukuk davaları ve icra takipleri için yararlanılır. Eğer CMK yani Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinde görülecek bir davanız varsa davanın görüleceği mahkemeye başvurarak ücretsiz bir avukat talep edebilirsiniz.

Ücretsiz Avukat

ÜCRETSİZ AVUKAT YARDIMI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, altı şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır.

Barodan avukat talebi için gerekli evraklar 2021

Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Adli yardım talebi kimler alabilir?

Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Adli Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adli yardım başvuruları Baromuz Adli Yardım Bürosu’na yapılmaktadır. Büroda istemciyle görüşülerek başvuru formu doldurulur ve istemin neye ilişkin olduğu tespit edilir. Görüşme sırasında istemciyle ilgili kişisel bilgilerin yanında talebine ilişkin hukuki niteleme de yapılmaktadır.

Adli yardım talepli dava nasıl açılır?

Adli yardım başvurusunun; icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine, kanun yollarına başvuru (mahkeme kararına itiraz veya temyiz) için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaya yapılması gerekir.

Param yok nasıl boşanma davası açabilirim?

Bu durumda bulunduğunuz ilin baro başkanlığına müracaat edilerek Adli Yardım talebinde bulunarak ücret ödemeden Avukat talep edebilirsiniz. Ayrıca dava masrafları içinde Adli yardım talep edebilirsiniz.

Adli yardım avukatı ne yapar?

Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adli yardım talebi kabul edilmezse ne olur?

Adli yardım talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Adli yardım ne zamana kadar devam eder?

Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

MADDE 336- (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

Ücretsiz avukat için nereye başvurabilirim?

Ücretsiz Avukatlık Hizmetlerine İlişkin Adli yardım

Avukatlık Kanununun 178.maddesine göre, avukat talebi için baroların bünyesinde bulunan adli yardım büro ya da temsilciliklerine başvurulmasıdır Başvuru sırasında bazı belgeler talep edilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu