MANŞET

Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası Hukuk Avukatı

Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir.

Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir.

Şirket avukatı, bir şirkette hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlara denilir. Bu tarz avukatlar şirketlerin kurulmasından, hizmet verdikleri süre içerisindeki tüm hukuki konularda destek ve danışmanlık verirler.

Holding avukatı ne iş yapar?

Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir. Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar. Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür.

Avukatlar şirkette çalışabilir mi?

Avukat; Avukatlık Kanunu 12. madde uyarınca ticari şirkette ortak olabilir, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık yapabilir.

Uluslararası Hukuk avukatı ne iş yapar?

Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler.

Danışman Avukat Nasıl Olunur?

Hukuk danışmanı olmak isteyen kişiler, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk lisans programını tamamlamak zorundadır. Hukuk bölümünden mezun olan kişilerin ise avukatlık stajı yapması ve avukatlık ruhsatnamesi alması gerekir. Avukat olan kişiler aynı zamanda hukuki danışmanlık yapmaya da hak kazanır.

Şirket Avukatı

Şirket avukatı, şirketinizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olarak şirketinizi en iyi şekilde temsil etmek görevini üstlenir.

Devam eden dava dosyalarınızın yürütülmesi, duruşmaların takip edilmesi, insan kaynakları birimine iş hukuku desteği sağlanmasının yanı sıra;

Maaş hacizlerine cevap verilmesi
Fesih evraklarının tanzimi
İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,
İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarında lehe sonuç almaya uygun değişikliklerin yapılması/denetlenmesi,
İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi,
Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Gümrük davaları
Kıymetli evrak hukuku,
Risk Sermayesi,
Sermaye Piyasaları,
Kredi sözleşmeleri,
Leasing sözleşmeleri,
Ticari şirketlerin alım ve satımı,
Ortaklık sözleşmeleri,
Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar,
Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,
Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü,

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Haksız rekabet,
Şirket yönetimi,
Kredi anlaşmaları,
Tüketicin korunması,
Yurtdışı alacak takibi,
Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
Gümrük işlemlerinin yapılması,
İhracat tahsillerinin denetlenmesi,
İthalat işlemlerinin yapılması,
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,
Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi,
Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler,
Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması,

Uluslararası Hukuk Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu