Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Nedir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Nedir?

(TCK 188) – (TCK 39) Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu;

TCK m.188’de sayılan fiillerin işlenmesine fiilden önce, fiil işlenirken veya işlendikten sonra asıl faile yardım etme suretiyle vücut bulur.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçunun Unsurları

yarıcı maddelerin, uyuşturucu maddelerin ticaretlerine yardım etme durumlarında farkli fiil çeşitleri yer alır. Türk Ceza Kanunu 188.madde 3 fıkrasında yer alan ” YARDIM ETMEK SURETİYLE ” başlığında iştirak edilebilecek olan bu maddelerin ticaretlerinin yapılmasında bazı hareketler yer almaktadır. Bu durumlara göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı bir şekilde aşağıda sizlerle paylaştığımız durumlar olması halinde Türk Ceza Kanunu 188. maddede yer alan suç ( uyuşturucu madde ticareti ) işlenmiş olacaktır.

Maddenin naklinin yapılması.,
Maddenin depolanması.,
Maddenin kazanç elde edilmek amacı ile satın alınması.,
Maddenin kabul edilmesi.,
Maddenin ticaret amacı ile bulundurulması.,
Maddenin satılması.,
Maddenin satışa arzetmesi.,
Maddenin başkalarına verilmesi veya temin edilmesi.,
Maddenin sevk işlemleri.,

Yukarıda sizlerle paylaşılan bu başlıkların herhangi birinin yapılması ilgili sucun oluşması için yeterli olacaktır.

Bu ticaretin yapılmasına yardım eden kişilerin asıl kişiler ile beraber fiil üzerinde ortak bir şekilde hakimiyeti bulunması gerekir. Ortak bir hakimiyet bulunduğunda suçu işleyen kişilerin yardım eden kişi olarak değil de suçu müşterek faili olarak yargılayacaktır. Türk Ceza Kanununda yer alan 19/2 maddesine göre bu suçlara yardımcı olmak durumu maddi anlamda yardımcı olmak veya manevi anlamda yardımcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İLGİLİ SUÇA MANEVİ OLARAK YARDIM ETME;

Suçun işlenmesine teşvik edilmesi durumu,
Suçun işlenmesi kararını kuvvetlendirici hareketler.,
Suçun işlenmesinin ardından yardımda bulunmayı vaad etmek durumu.,
İşlenecek olan suçun nasıl yapılacağı hakkında yol gösterici olma durumu.,

İLGİLİ SUÇA MADDİ OLARAK YARDIM ETME;

Suçun gerçekleştirilmesinde kullanılan araçların temin edilmesi.
Suçun işlenmesinden sonraki dönemde veya öncesinde maddi olarak yardımda bulunmak sebebi ile suçun icrasını kolaylaştırma durumudur.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Nedir?

error: İçerik korunuyor !!