Yatırım Yapana Türk Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımcının başkaca bir şart aranmaksızın özellikle ikametgah sürelerine takılmadan Türk Vatandaşı olmasının önü açılmıştır.

Türk soylu olmayan yabancılar genellikle ülkemizde iki şekilde Türk vatandaşı olmaktadır. Ya başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet ederek ya da bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli kalarak Türk Vatandaşlığına geçilebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikle artık süre sorununa takılmadan Türkiye’de bulunma zorunluluğu olmadan yabancılar Türk Vatandaşlığına geçebilecektir.

Peki Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.’nci maddesinde düzenlenen yatırımcıların Türk Vatandaşlığına geçmesinin koşulları nelerdir:

1-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
2-) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca tespit edilen,
3-) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
4-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığına geçebilirler. Yukarıda belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Yatırım Yapana Türk Vatandaşlık

Uygulamada en sık karşılaştığımız Türk Vatandaşlığı için yatırım türü 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın alınmasıdır. Taşınmaz satım alındığında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulması gerekmektedir. Yönetmelik ilk uygulanmaya başladığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üç yıl satılamaz şerhinin taşınmazın satın alındığı anda konulmasını istiyordu. Bu durum mevzuattan haberdar olmayan yabancılar için büyük sıkıntı çıkarmıştı.

Neyse ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenlemeye giderek bu şartı ortadan kaldırdı. Artık 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın aldıktan sonra tapu kayıtlarına üç yıl satılamaması şerhi koyulabilinir.

250.000 Amerikan doları tutarında taşınmaz satın alımı ile Türk Vatandaşlığına geçmenin bir kaç aşaması bulunmaktadır. Öncelikle tapu aşamasındaki işlemler daha sonra İl göç İdaresinden ikamet alımı ve en son Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yapılacak işlemler. Bu süreç yabancılar için son derece karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple yabancıların alanında uzman avukatlardan yardım alması gerekmektedir.

Tüm yatırım türleri zaman dilimi 3 yıldır. Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren yabancı ile birlikte varsa eşi ve 18 yaşın altındaki tüm çocukları Türk Vatandaşlığı kazanacak olup ömür boyu Türk vatandaşı olarak kalacak ve ayrıca sonradan doğacak çocukları da Türk vatandaşı olarak dünyaya gelecektir. Yanlış veya yanıltıcı belgelerle başvuran adayların vatandaşlık başvuruları askıya alınacak ve tüm kriterleri yerine getirmiş olsalar bile başka başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle, başvuru ve değerlendirme sürecinde danışmanlık alınması önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkiye’de bir ev satın alan yabancı hem kendisi hem de ailesi için belirli süreler için uzatılan oturma iznine de hak kazanmaktadır.

Bu oturma izni ile yabancıların çocukları Türkiye’de eğitim alma hakkında sahip olmakta ve ayrıca oturma iznine sahip yabancıların iş bulması ve firmaların yabancılar için çalışma izni alması kolay hale gelmektedir. Tüm bu süreçte; gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışmak her zaman alıcı lehine olacaktır.

Yatırım Yapana Türk Vatandaşlık