Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI5411 Sayılı Kanun İle İlgili Anayasa Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma

5411 Sayılı Kanun İle İlgili Anayasa Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma

5411 Sayılı Kanun İle İlgili Anayasa Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma

31 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26479

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2005/139

Karar Sayısı : 2007/13 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 22.3.2007

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:

1 – Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

2 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL, Haluk KOÇ ile birlikte 117 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun,

92. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “… (d) bendi hariç, diğer…” ibaresinin, üçüncü fıkrasının birinci tümcesi ile dördüncü fıkrasının ikinci tümcesi,

beşinci ve son fıkralarının, 121. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “… (d) bendi hariç diğer…” ibaresi ile üçüncü, beşinci ve son fıkralarının, 127. maddesinin altıncı fıkrasının son tümcesinin,

Geçici 23. maddesinin, Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 11., 49., 60., 65. ve 128. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenmesi için yürürlüklerinin durdurulması istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçeleri ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporları ve ekleri,

iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

19.10.2005 günlü, 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun;

A – 1 – 92. maddesinin beşinci fıkrası,

2 – Geçici 23. maddesinin birinci fıkrası,

22.3.2007 günlü, E. 2005/139, K. 2007/33 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların,

uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B – 1- 92. maddesinin;

a – Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “… (d) bendi hariç, diğer …” ibaresinin,

b – Üçüncü fıkrasının birinci tümcesinin,

c – Dördüncü fıkrasının ikinci tümcesinin,

d – Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresinin,

2 – 121. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “… (d) bendi hariç, diğer …” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının,

c- Beşinci fıkrasının ikinci tümcesinin,

d- Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresinin,

3 – Geçici 23. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümünün,

yürürlüklerinin durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

C – 1 – 92. maddesinin son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresi dışında kalan bölümüne,

2 – 121. maddesinin;

a- Beşinci fıkrasının birinci ve üçüncü tümcelerine,

b- Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresi dışında kalan bölümüne,

3 – 127. maddesinin altıncı fıkrasının son tümcesine,

yönelik iptal istemleri, 22.3.2007 günlü, E. 2005/139, K. 2007/33 sayılı kararla reddedildiğinden,

bu tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

22.3.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: