Boşandım Bir Daha Ne Zaman Evlenebilirim

Boşanma davalarının açılacağı ve görüleceğinin kesinleşmesinin ardından boşanmış olan kadınların 300 gün beklemesi gereken bir süre bulunmaktadır.

İddet müddeti olarak belirlenmiş olan bu süre boşanmadan sonra kadının hamile olması durumu hakkında şüpheye düşülmemesi için konulmuştur. Daha önceleri hamileliğin belirlenmesi hem zor olmakta hem de olası bir hamileliğin son zamanlarında ortaya çıkan bir durum olmaktaydı.

Bu yüzden kanunlarda kadının boşanmanın ardından 300 günlük bir sürede beklemesi gerektiği belirtilmiştir.

Yasada hala devam ediyor olmasına rağmen bu noktada teknolojinin ve sağlıktaki ilerlemenin artık hamileliğin tespiti noktasında daha başarılı sonuç verdiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Bundan dolayı doktor raporları oluşturularak kadınların yasada beklemesi gereken süre olarak belirlenmiş 300 günlük süreye ulaşmadan hakkında karar verilmesi söz konusu olabiliyor.

İddet müddeti sürelerini beklemek istemeyen kişilerin bu taleplerini mahkemede dile getirerek bu sürenin kaldırılmasına yönelik taleplerini iletmek üzere mahkemeye ulaştırması söz konusu olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu 2002 yılında güncel kurallara bağlı olarak düzenlenmiş olmasına rağmen boşanmadan sonra kadın için belirlenen bekleme süreleri noktasında bir değişiklik yapılmamıştır.

Kadınlar için zorunlu tutulmuş olan bu süreler boşanmış olan erkekler için geçerli olmamaktadır. Boşanmış olan erkekler diledikleri takdirde istedikleri zaman tekrar evlenebilmektedirler.

İddet Müddeti Nedeniyle Kadın Ne Kadar Beklemek Zorundadır?

İnsanlardaki hamilelik sürelerinin 9 ay 10 gün olmak üzere toplamda 280 gün olduğu dikkate alınırsa erken ve geç doğumlar da hesaba katılarak 300 günlük bir sürenin belirlenmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nda da 300 günlük bir sürenin uygulamaya koyulması söz konusu olmuştur.

Kadınlar bu 300 günlük süreyi beklemeden tıpkı erkekler gibi daha erken sürelerde evlenmek istediklerini beyan ederlerse teknolojinin sağladığı olanaklar ölçüsünde bunun sağlanması da mümkün olabiliyor.

Kadının hamile olup olmadığına ilişkin yapılan testler sayesinde kadının hamile olmadığı doktor raporları ile kanıtlanırsa bu durumda iddet müddeti süresinin uygulamadan kaldırılması söz konusu olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek isteyen kişilerin iddet müddetinin kaldırılması davasını açması gerekli olmaktadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması

İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

Boşanma davasının ardından 300 gün beklemek durumunda kalan kadınlar aile mahkemelerine durumu ortaya koyan resmi bir dilekçe ile başvurarak bu sürenin kaldırılmasını sağlayabilmektedir.

Dava süreci doğru yönetildiği ve hukuki gereklilikler yerine getirildiği takdirde davalar kısa sürede tamamlanabilmektedir.
Mahkemeler tarafından kadının hamile olmadığı ancak doktor ya da hastane tarafından alınmış olan raporlar ile mümkün olmaktadır.

İddet müddeti davalarının olumlu sonuçlanması için dava için gerekli belgelerin hazırlanması ve mahkemeye iletilmesi kadar kişilerin davanın hukuki süreçlerine ilişkin gereklilikleri de yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Bu sebeplerden dolayı dava süreçlerinin bu alanda uzman bir avukat yardımı ile yürütülmesi çok daha kısa sürelerde olumlu sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

İddet Müddeti Kaldırma Süreleri

Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından tekrar evlenmek isteyen kişiler için en önemli konu bunu yapmaları için önünde engel olan iddet müddetinin kaldırılmasını sağlamak olmaktadır. 300 gün olarak belirlenmiş süreyi beklemeden evlenmek isteyen kişiler için davaların ne kadar başarılı şekilde yürütüldüğü dava sonucuna da etki etmektedir.

Alanında uzman bir avukat ile davanın yürütülmesi halinde 1 ile 3 hafta arasında kişilerin sonuç alması söz konusu olabiliyor. Avukatlardan yardım alınmadan davaların yürütülmesi söz konusu olduğunda oluşabilecek muhtemel hatalardan dolayı davanın 4 ile 5 haftaya kadar sürmesi de mümkün olmaktadır.

Boşanma Davası Kesinleşirse Ne Zaman Evlenilebilir?

Boşanma davalarının kesinleşmesinin ardından kadınlar için yeniden evlenmek ancak 300 günlük iddet müddeti sürelerinin bitmesi ile mümkün olmaktadır.

Ancak kişiler bu süreyi beklemeden davalarını açarak evlenebilmektedirler. Erkekler açısından bu şekilde bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Kadınlar için süre sınırı koyulmasının sebebi hamilelik durumunun kesin şekilde tespit edilmesidir. Kadınlar süreyi kaldırmak amacıyla 300 günü beklemeden iddet müddetinin kaldırılmasına yönelik davalarını açabilirler.

Bekleme müddetinin kaldırılması ne kadar sürer?

İddet müddeti yani bekleme süresi hiçbir işlem yapılmazsa boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmesiyle kendiliğinden kalkacaktır.

İddet müddetinin kaldırılması davası nasıl açılır?

İddet süresinin kaldırılması için yetkili mahkemede kadın tarafın talepte bulunması gerekmektedir. Kadın, davayı bizzat kendisi açabileceği gibi, özel bir vekalet vererek avukat aracılığıyla da açabilir. Boşandığı eşiyle yeniden evlenmek isteyen kadınların da, eşiyle beraber Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir.

İddet müddetinin kaldırılması davası nerede açılır?

İddet Müddeti veya Bekleme Süresi Kaldırma Davaları Hangi Mahkemede Açılır? İddet müddetinin kaldırılması veya bekleme süresinin kaldırılması davaları Aile Mahkemelerine açılabilmektedir. Bu davayı açacak olan kişi ikamet ettiği bölgedeki Aile Mahkemesine dava dilekçesini sunarak dava açabilir.

Iddet süresinin kaldirilmasi davası ne kadar sürer?

Aksi halde iddet müddetinin kaldırılması süreci hem daha uzun olacak hem de yapılan yanlışların telafisi mümkün olmayacaktır. Hukuki destek alındığı takdirde dava, ortalama 1-1.5 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davalarında Davacı ve Davalı Kimlerdir?

İddet müddetinin kaldırılması davasının davacısı kadın olup davalı ise bulunmamaktadır. Bu davalar hasımsız açılmaktadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangileridir?

İddet müddetinin kaldırılması davası Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir.
Yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir.

Boşandım Bir Daha Ne Zaman Evlenebilirim