DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 10. Dairesinin 2016/16076 E. 2020/3050 K.

26/7/2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının iptali istemiyle tarafımca açılan davada, T.C.

Danıştay 10. Dairesinin 2016/16076 E. 2020/3050 K. sayılı kararı ile yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ”ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemdir” ibaresinin, kanuni dayanağının bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğuna kanaat getirilerek İPTALİNE karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu