İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.

GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 sayılı YUKK’un 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

Belirli adreste ikamet etme,
Bildirimde bulunma,
Aile temelli geri dönüş,
Geri dönüş danışmanlığı,
Kamu yararına hizmetlerde gönülülük esasıyla görev alma,
Teminat,
Elektronik izleme,

Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülüklerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez.

İdari gözetime alternatif tedbirlere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.

Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı Sulh Ceza Hakimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh Ceza Hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh Ceza Hakiminin kararı kesindir.

İdari gözetim kararına itiraz edilebilir mi?

Yabancı uyruklu bir kişi için hakkında henüz sınır dışı kararı alınmadan serbest kalabilir mi?

Evet; idari gözetim kararına itiraz edilebilir ve idari gözetim altına alınan yabancılar serbest kalabilirler. Ancak bu bazı şartlar altında bu mümkündür. Bunun için İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvuru yapmalıdır. Yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz.

Sulh ceza hakimliği gerekli incelemeleri yaparak kişinin serbest kalmasına veya idari gözetimin devamına karar verir.
İdari gözetim kararına itiraz edilmiş ve sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru henüz sonuçlanmamış olduğu halde polis merkezlerinde veya jandarma karakollarında idari gözetim altındaki yabancı uyruklu kişiler haklarında yürütülen soruşturma tamamlanmış ise kişi, hakkında sınır dışı kararı alınmak üzere Göç İdaresinin sorumluluğunda bulunan geri gönderme merkezlerine götürülür.

Geri gönderme merkezlerine getirilen yabancı uyruklu kişiler için de en geç 48 saat içerisinde sınır dışı kararı alınır ve sonrasında sınır dışı edilirler.
Ancak, idari gözetim altındaki yabancı uyruklu kişiler haklarında sınır dışı etme kararı alınsa dahi bazı şartlar altında herhangi bir sulh ceza hakimliğinin kararı olmadan da Göç İdaresi tarafından alınacak bir kararla kendilerine Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre verilerek, serbest bırakılırlar.

Türkiye’yi terke davet edilerek salıverilen yabancılar süresi içinde ülkeyi terk ederlerse hakkında giriş yasağı kararı da alınmayabilir.

Geri gönderme merkezinden haklarında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet ile serbest bırakılanlar yabancılar bundan sonra ne yapılmalıdır?

Türkiye’ye bir giriş yasağınız bulunmuyor para ve zaman kaybetmeden size verilen süre içerisinde varsa para cezanızı da ödeyerek ülkeden kendi isteğiniz ile çıkış yapmanızdır.

Türkiye’den çıkış yaparsam Türkiye’ye geri gelebilir miyim? Veya ne kadar sürede geri gelebilirim?

Türkiye’ye yasal olarak giriş yaparsam ikamet izni alabilir miyim?

Bu soruların kısa cevabı evet şeklinde olabilir. Ancak bu sorularınızın cevabı dosyanız incelendikten sonra verilebilir.

İdari gözetim altına alınan yabancılara bizim tavsiyemiz konusunda uzmanlaşmış bir avukattan destek ve hizmet almaları ve kulaktan dolma yalan yanlış bilgilere itibar etmemeleridir.