İşçi hakları İş Aktinin Feshi Yargıtay Kararları

İşçi hakları İş Aktinin Feshi Yargıtay Kararları

İşçi hakları İş Aktinin Feshi Yargıtay Kararları

Islah talebi ile birlikte yeni delil sunulabilir. Taraflarca delil listesinin sunulması işlemi de yargılama usulüyle ilgili bir işlem olup, ıslah ile değiştirilmesi mümkündür.

Esas No: 2015/11858
Karar No: 2016/9302
Karar Tarihi: 05.12.2016

Memura söylenen “işini yapmıyor, karaktersiz herif” sözleri, kaba hitap tarzı niteliğinde olup hakaret suçunu oluşturmaz.

 

YCGK
2018/462 E., 2020/143 K.

İşçiden işe girişte alınan senet teminat niteliğindedir.

Teminat senedi olarak alınan senedin icraya konulması durumunda işverenin bir zararı var ise ispat etmesi gerekir.

22. HD 2019/5179 E 2019/15608 K

Alacak borç ilişkilerinde mail yazışmaları belge niteliği taşımaktadır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
E. 2017/1014
K.2020/4488
Tarihi: 10.06.2020

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu, kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin avalde de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, Yargıtay HGK ile Yargıtay 11., 12., ve 19. Hukuk Daireleri içtihatları arasında çelişki bulunduğu talebiyle konuyu incelemiştir. (E.2017/4 K.2018/5 T. 20.04.2018)

İŞÇİLERİN İŞ AKIŞINI BOZMADIĞI VE ÇALIŞMALARIN ETKİLEMEDİĞİ SÜRECE BİR GRUP KURMALARI VE BURADA İLETİŞİM İÇİNDE OLMALARI YASAK OLMADIĞI GİBİ YAZIŞMALARA DAYANILARAK İŞ AKTİNİN FESHİNE GEREKÇE OLAMAZ

Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 10718 Karar: 2019 / 559

 

avukat , iş hukuku avukatı , işçi ve işveren hakları, işçi alacakları , hukuk bürosu