Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin yükleniciye (müteahhide) arsa paylarını devrettiği, bunun karşılığında yüklenicinin de o arsa üzerinde bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür.

Arsa sahibinin arsasındaki belirli bir payın mülkiyetini müteahhide geçirmeyi taahhüt ettiği, müteahhidin ise arsa üzerinde bina yapımını üstlendiği sözleşmeye, “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” denilmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaç yıl geçerli?

Arsa sahibi dönme (geriye etkili fesih) hakkını teslimden itibaren 5 yıl içinde kullanmalıdır. Ancak yüklenici ağır kusurlu ise süre 20 yıldır.