Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

10 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27020

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2006/142

Karar Sayısı : 2008/23 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 24.9.2008

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ, Oya ARASLI ile birlikte 145 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun; 13. maddesinin,

27. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ve geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin son tümcesinin, Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 13. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar,

dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun;

A) 1 – 13. maddesi,

2 – 27. maddesinin (5) numaralı fıkrası,

24.9.2008 günlü, E. 2006/142, K. 2008/148 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu madde ve fıkranın, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve

zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

B) Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin son tümcesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin,

koşulları oluşmadığından REDDİNE,

24.9.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye

Haşim KILIÇ Osman Alifeyyaz PAKSÜT Sacit ADALI

Üye Üye Üye

Fulya KANTARCIOĞLU Mehmet ERTEN Cafer ŞAT

Üye Üye Üye

Necmi ÖZLERFettah OTO Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye Üye

Şevket APALAK Serruh KALELİ

——/—–

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2006/158

Karar Sayısı : 2008/24 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 24.9.2008

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:

1- Ankara Asliye 12. Hukuk Mahkemesi
2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL, Haluk KOÇ ile birlikte 147 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun,

geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasının “Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır” bölümünü içeren ikinci tümcesinin,

Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

5543 sayılı İskân Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ
Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçeleri ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ile ekleri,

iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrası, 24.9.2008 günlü, E. 2006/158, K. 2008/150 sayılı (ıcabA nabaŞ) kararla iptal edildiğinden, bu fıkranın,

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının

sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 24.9.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: