Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorundamıyım

Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorundamıyım

İstanbul avukat – İstanbul en iyi avukat, İstanbul en iyi boşanma avukatı, İstanbul boşanma avukatı tavsiye, İstanbul boşanma avukatı, İstanbul uzman boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır

İçindekiler

Boşanma Avukatı Kimdir?

Bu tabir halk arasında fazlasıyla kullanılmaktadır. Ancak Boşanma Avukatı diye bir branşlaşma Türkiye Hukuk Sistemi içerisinde yer almamaktadır.

Ancak Hal böyle olunca Vatandaşlar özellikle, internet ve telefon gibi teknolojiler kullanarak boşanma avukatı ve aile hukuku avukatlarını da google, yandex ve bing gibi arama motorları kullanarak yapmaktadır.

Halbuki yukarıda da belirttiğim üzere; Türkiye Hukuk sisteminde, diğer ülkelerde olduğu gibi branşlaşma yoktur. Hukuk fakültesinden mezun olan ve Avukatlık stajını tamamlayan kişiler Avukat Ruhsatnamesi aldıktan sonra AVUKAT ünvanı ile görev yapmaya başlarlar. Ancak Boşanma davalarına giren avukatların kendini boşanma avukatı olarak tanıtması da yasal değildir.

Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamına giren boşanma davaları alanında uzmanlaşmış avukattır. Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınır, fakat boşanma süreçleri hakkında fazlaca bilgiye sahip olan avukatlar, boşanma avukatı olarak nitelendirilir.

Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorundamıyım

Boşanma Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Boşanma davaları hukuki zemine bağlı olarak birçok prosedüre ihtiyaç duyar. Bunun dışında dava süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi de dava sonucuna önemli ölçüde etki edebileceği için uzman bir avukat tarafından yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir. Boşanma avukatı, boşanma sürecinde müvekkilin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlar. Dava sonucunda elde edilebilecek olan hukuki hakların kazanımı için bir boşanma avukatının boşanma davasına müdahil olması çok önemlidir.

İyi Bir Boşanma Avukatı Nasıl Olmalıdır?

İyi bir boşanma avukatının en önemli özelliği müvekkili ile bağ kurabiliyor olmasıdır. Boşanma avukatının boşanma davasına tam olarak müdahil olabilmesi için müvekkil ile avukat arasında bu bağın kurulması çok önemlidir. Bu bağ, etkili bir iletişim sağlar. Etkili bir iletişim demek, dava sonucunu etkileyecek unsurların masaya konulması hususunda elzemdir. Müvekkili ile sağlıklı bir bağ kuramayan avukat, bilgi toplama ve sunma konusunda yetersiz kalacaktır.

İyi bir boşanma avukatı, bilgi toplama ve bu bilgilerin sunulması aşamasında yeterli olmalıdır. Bilginin sadece elde edilmesi, iyi bir sunumla birleşmediği sürece fayda sağlamayacaktır.

Deneyim ve hukuki bilgi konusunda yeterlilik, iyi bir boşanma avukatının özellikleri arasında yer alır. Dava sürecindeki taleplerin veya savunmanın hukuki bir temele dayandırılması için hukuk bilgi son derece önemlidir.

İyi bir boşanma avukatı şeffaf olmalıdır. Dava süreçleri hakkında müvekkilini yeterli derecede bilgilendirmelidir. Dava ile ilgili konularda müvekkilin hızlıca ve net bir şekilde bilgiye sahip olması, hem zamanın korunması hem de gerektiği yerde davaya müdahale edilebilmesi açısından çok önemlidir.

İyi bir boşanma avukatının en önemli özelliği ise, bu özelliklere sahip olmasının yanında, uyguluyor olmasıdır. Bu özelliklere sahip ve uyguluyor olması, onu, iyi bir boşanma avukatından fazlası, yani, “en iyi boşanma avukatı” yapar.
Boşanma Avukatı denilince akla ilk etapta boşanma davalarına bakan avukat gelmektedir.

Ancak Boşanma Avukatı ile kastedilen Türk Medeni Kanunu’muzun Aile Hukukuna İlişkin Davaların tümü konusunda uzmanlaşmış ve bu dava türlerinde ihtisaslaşmış avukattır.
anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür.

Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı, evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması şartıdır.

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunar. Bu aşamadan sonra hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma nın malî sonuçları (nafaka, mal paylaşımı, tazminat) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Taraflar ister İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı ile temsil ediliyor olsun ister kendileri anlaşmalı boşanma davasını yürütüyor olsunlar, her iki durumda da hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirebilmesi için her iki tarafın da boşanma davasına katılmaları gerekmektedir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. İşte bu noktada İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatını seçmiş olmak oldukça önemlidir.

İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün müvekkilinin beyanlarına uygun, hakime velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların özenli ve net olarak izah edildiği, hakimin kabul edeceği şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İstanbul avukatİstanbul en iyi boşanma avukatı seçiminin önemli olmasının bir diğer nedeni ise, uygulamada sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı boşanma davasının uzaması durumudur. İşini iyi bilen ve anlaşmalı boşanma protokolünü özenle hazırlayan İstanbul avukat İstanbul boşanma avukatı ile hukuki yola çıkıldığında böyle uzamalarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatının çalışmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanabilecektir.

Bu yönüyle Boşanma Avukatı olarak hizmet verdiğimiz boşanma dava türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Zina Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Onur Kırıcı ve Pek Kötü Muamele Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Davası ,
Eylemli (Fiili) Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası,
Anlaşmalı Boşanma Davası,

Ayrıca bu davalar ile birlikte ya da bağımsız olarak :

Velayet Davaları, (Velayetin Değiştirilmesi, Kaldırılması),
Nafaka (Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası),
Kişisel İlişki ,
Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat,
Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat,
Ziynet Eşyası Alacağı Davası,
Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalar,

hizmet verdiğimiz dava türlerinden sadece bir kısmıdır.

Anlaşmalı Boşanma

Öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarının oluşması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu Madde 166/3 f.3 de yer almaktadır. Burada evlilik birliğinin sarsılması noktası önemlidir. Eşler burada birtakım şartlar ve koşullar ile anlaşma sağlamaktadır.

Ancak kanun koyucu bazı kıstasların oluşmasını istemektedir. Nedir bunlar?

Evlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır. (Eğer 1 yıl dolmamışsa, mahkemece reddedilecektir.)
Eşler mahkemeye beraber müracaat etmeli yada biri diğerinin davasını kabul etmelidir. (Aynı dilekçeye imza atarak mahkemede tekrarlamaları, avukatları aracılığı ile iletmeleri)
Hakim eşleri dinleyerek karar verir. (Fakat burada hakim evlilik birliğinin çekilmezliğini reesen araştırmakla yükümlü değildir.)
Eğer çekişmeli dava ediyorsa, taraflardan birinin herhangi bir aşamada anlaşmaya rıza göstermesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolu

Türk Medeni Kanunu (TMK Madde 166/3), burada dikkat edilmesi gereken husus, boşanmadan sonra oluşacak maddi durum ve çocukların durumları ile diğer yan sonuçlar konusudur. Eşler maddi, manevi ve nafaka konusunda ortak bir noktada buluşmalıdırlar. Çocuklar konusunda nafaka, velayet ve kişisel ilişkiler konusunda ortak bir yol konusunda anlaşmaları gerekmektedir.

Tüm bunlar hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim bu onayı yaparken çocuğun yararını dikkate alacaktır. Uygun gördüğü yerlerde değişiklik yapabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast  pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış (şiddet sebebiyle boşanma davası), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebeplerine dayanarak açılabilir.

Özel sebepler olan aldatma, şiddet, akıl hastalığı, terk gibi sebeplere dayalı boşanma davasının sonuçları ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının sonuçları arasında çeşitli farklar söz konusu olacağından İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı tarafından boşanma vakasında özel boşanma sebeplerinin var olup olmadığı araştırılır.

İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı, özel boşanma sebepleri varsa, bu sebeplere dayanarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, müvekkil tarafından İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı na teslim edilmiş olan bilge, belge ve deliller yine İstanbul avukat – İstanbul boşanma avukatı tarafından genel boşanma sebebi olarak değerlendirilir ve boşanma davası dilekçesi buna göre hazırlanır.

Bu noktada İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı tespiti önem arz etmektedir. İstanbul en iyi boşanma avukatı na boşanma davası avukatlığı verildikten sonra, İstanbul avukat – İstanbul en iyi boşanma avukatı dava dilekçesinde, müvekkilin talepleri doğrultusunda, velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda neden-sonuç ilişkilerini doğru şekilde kuracak ve hem müvekkilinin haklarının en ince ayrıntısına kadar alınmasının sağlanması hem de boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

Boşanma davasında mahkemeye gitmek zorundamıyım?

Davanız anlaşmalı boşanma davası değil ise şiddetli geçimsizlik veya başka sebeplerle açılan davalarda mahkemeye gitme zorunluluğu yoktur. Avukatınız aracılığı ile de boşanma davası gerçekleşebilir.

Boşanma davasını kim açabilir?

Usülen davayı kusursuz olan tarafın açması gerekir. Aksi takdirde dava reddedilebilir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Mal paylaşımı nasıl yapılır?

Evlilik devam ederken edinilen mallar, edinilmiş mal rejimine tabi olur. Edinilen mallara sağlanan katkı göz önünde bulundurularak mal paylaşımı yapılır. Edinilen mal rejiminde 1 Ocak 2002 tarihi baz alınır. Fakat miras yolu ile edinilen mallar buna dahil değildir. Bölünemez mallarda ise mal sahipliği kimde ise onda kalmaya devam eder fakat mala tarafların sağladıkları katkı yüzdesi göz önünde bulundurularak diğer tarafa tazminat ödenir.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Eşlerden herhangi birinin ikamet ettiği ilde bulunan Aile Mahkemesinde açılır. Şayet Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Tarih değişkendir, ama genellikle anlaşmalı boşanma davaları tek celsede, çekişmeli boşanma davaları ile ortalama 5-6 celsede sona ermektedir. Mahkemenin iş yoğunluğu en önemli etkendir.

Boşanma avukatı tutmak zorunda mıyım?

Boşanma davaları dahil hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur fakat sürecin daha hızlı ilerlemesi ve hukuki hakların en verimli şekilde savunulması için boşanma avukatının davaya müdahil olması her zaman faydalıdır.

Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorundamıyım

error: İçerik korunuyor !!