MANŞET

Sultangazi Gayrimenkul Davası Avukatı

Sultangazi Gayrimenkul Davası Avukatı

Avukat arayışınızı İstanbul’da gayrimenkul davası için yapıyorsanız, size önerimiz, deneyimli ve profesyonel bir avukat aramaktır. İstanbul’da gayrimenkul davaları gibi özel davalar için tecrübeli gayrimenkul avukatı arayın. Türkiye’deki her büyük şehirde deneyimli ve başarılı avukatlar mevcuttur. İstanbul’da, gayrimenkul davaları konusunda deneyimli avukatlarınız olabilir.

Bunun için, hangi avukatların gayrimenkul davaları konusunda deneyimli olduklarını öğrenmek için potansiyel avukatlarınızın profillerini inceleyin ve kendileriyle iletişime geçin. Gayrimenkul avukatlarınızın deneyimleri, uzmanlıkları ve başarılarını kontrol edin.

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul davası, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anlaşmazlıkları çözen bir dava türüdür.

Gayrimenkul kapsamında, arazi, apartman, arsa, bina ve konut gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır. Gayrimenkul hukuku kapsamı dahilinde bakılan davalar arasında ise; istihkak davaları, kamulaştırma davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, kira bedeli tespit ve tahliye davaları, tapu iptal ve tescil davaları gibi dava türlerinden oluşmaktadır. Gayrimenkul davalarında en sık görülen dava türleri, tapu tescil ve tapu iptal davaları bulunur.

Bu kapsama alım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmeleri, aynı ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğu hakkında denetleme yapılması gibi konuları içerir.

Bunlara ek olarak,

Tapu iptali ve tescile dair davalar,
Tasarruf iptali için açılan davalar,
Sözleşmeden meydana gelen uyuşmazlık sebebiyle açılan alacak davaları,
Kira bedelinin tespiti için açılan davalar,
Kira arttırma için açılan davalar,
Tahliye için açılan davalar,
Müdahalenin men’i davası,
Kâr irtifakı davaları,
Geçit hakkı davaları,
Zilyetliğin korunmasına dair davalar,
Ecrimsil davaları,
Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi,
İpotek ve rehin davaları,
Bu sınıfa girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin ülkede mülk edinmesi de bu kapsama girmektedir.

Gayrimenkul davası nedir?

Eşya hukukunun bir alt dalı olan gayrimenkul hukuku, söz konusu taşınmazlar ile ilgili hukuk kurallarını belirlemektedir. Gayrimenkul hukukuna göre açılan ve taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıkları konu eden davaya ise gayrimenkul davası adı veriliyor.

Gayrimenkul davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davası için dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması şarttır. Gayrimenkulün kayıt bilgileri, olaydaki hukuka aykırı olan tüm durumlar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Gayrimenkul ne demek?

Gayrimenkul; Arapça kökenli bir kelimedir ve “taşınması mümkün olmayan” anlamına gelir. Bu nedenle gayrimenkul kelimesinin “taşınmaz” olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Değerli ve taşınmaz olan tüm mal varlıkları gayrimenkul olarak nitelendirilir.

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul davaları, mahkemelerin yoğunluğunu en çok artıran ve en uzun süren davaların başında gelir. Bu davalar, özellikle keşif yapılması ve bilirkişi raporu ile belgelerin toplanmasını gerektirdiğinden, çok uzun süreçli olmaktadır. Ayrıca gayrimenkul davalarında taraf olan kişilerin sayısı genellikle çok fazla olduğundan, bu kişilerin yapacağı itirazlar ve temyiz yoluna gidilmesi de söz konusu sürelerin artmasına neden olur.

Yargıda hedef sürelerin belirlenmesi kapsamında, bazı davalar için belirlenen ortalama süreler şu şekilde sıralanmıştır;

Tahliye ve ecrimisil davası için ortalama hedef süresi: 330 gün

Gayrimenkul tahliye davası için ortalama hedef süresi: 300 gün

Gayrimenkul tapu iptali ve tescili davası için ortalama hedef süresi: 730 gün

Gayrimenkul davalarının sonuçlanması nerede ise en az bir yıl sürmektedir.

Tapu Davaları

Gayrimenkul kapsamında olan tapu davaları, mülkiyet haklarını korumaktadır. Buna dair tapu iptal ve tescil davasının gayrimenkulün olduğu yerde açılması gerekir.

Bu tür davaların açılabilmesi için ;

İmar uygulaması,
Mirastan mal kaçırma,
Vekaletin kötüye kullanılması,
Tapunun üzerine kayıtlı olduğu şahsın hukuki açıdan ehliyetinin bulunmaması şeklindedir.
Açılan davaların istendiği gibi sonuçlanabilmesi için gayrimenkul avukatı İstanbul hukuk bürosuyla iletişime geçilmesi gerekir.

Tapu iptal ve tescil davası: taşınmazın mülkiyet hakkına sahip olan kişiye karşı açılır. Dava gayrimenkul nerede ise orda davası açılması gerekir. örneğin, taşınmaz İstanbul’da ise tapu avukatları İstanbul da dava açar. Asliye Hukuk Bürolarına başvurulur. Ev, arsa gibi tapu haklarının olduğu dava türünde, bilirkişi talep edilir. hukuka aykırı durumun tespiti yapılmalıdır.

Dava açılmasını gerektiren nedenler: tapu iptal davalarında hukuka aykırı olan nedenlerin arasında;

Tapunun üzerine kayıtlı olan kişinin hukuki ehliyetinin olmaması,
Vekaletin kötüye kullanımı
Mirastan mal kaçırma
İmar uygulaması gibi
Nedenler ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

İstihkak ve Kamulaştırma Davaları

İstihkak ve kamulaştırma davaları, devletin özel mülkiyet haklarını kullanarak özel mülkiyet haklarının kamulaştırılmasını içeren davalardır. Kamulaştırma, özel mülkiyet hakkının devlete  geçirilmesidir. Kamulaştırma, çoğu zaman, devletin kamu hizmetlerinin sağlanması veya özel alanların düzenlenmesi gibi özel amaçların gerçekleştirilmesi için yapılır. Kamulaştırma, bazen de kamuya ait arazinin özel mülkiyet haklarının devlet tarafından alınması veya satın alınması amacıyla yapılır.

İstihkak davası, İstihkak davası hem miras hukuku hem de icra hukuku alanında açılan bir dava türüdür. Mirasçı olmamasına rağmen mirasbırakanın malları üzerinden mirasçı gibi elinde bulunduran, asıl mirasçının fiilen elde edemediği hallerde bulundurması halinde açılan davada miras hukuku alanında açılan istihkak davası denilmektedir.

   Üst Hakkı İrtifakı

Acele Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırmasız El Atma Davası 

Tapu İptal Davasında Hukuki Ehliyetsizlik Nedir?

 

Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir?

 İzaley- i Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi Davası

 

Sultangazi Gayrimenkul Davası Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu