CEZA HUKUKU

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

T.C. (BİR ÜST NUMARALI) CEZA MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
T.C. (TUTUKLAMA KARARINI VEREN) CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …………. Esas
TUTUKLAMANIN KALDIRILMASINI/DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDEN SANIK : …………………… (TC No: ……………….)
MÜDAFİİ : ……………………………………………….

KONU : T.C. ……………………….Ceza Mahkemesi’nin ………….. esas sayılı dosyası kapsamında ……………… tarihli …………….. hakkında verilen TUTUKLAMANIN kaldırılması/değiştirilmesi talebimizden ibarettir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-) Yukarıdaki esas ile görülen dosya kapsamında, T.C. ……………. Ceza Mahkemesince ………………. tarihinde müvekkilin tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

2-) Müvekkilimiz hakkında açılan kamu davasında bütün deliller toplanmış olmakla birlikte, araştırılacak başkaca bir delil de söz konusu değildir. Bu yönden müvekkilin delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.

CMK madde 109 uyarınca ”Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. ” CMK 100/1’de “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.” denmektedir. Somut olayda da müvekkilin atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe bulunmamaktadır. MÜVEKKİLİN ÜZERİNE ATILI 5237 SAYILI TCK’NIN …………. MADDESİNDE BELİRTİLEN SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR DOSYADA HUKUKA UYGUN SOMUT SUÇ DELİLİ DE BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA, MÜVEKKİLİN TUTUKSUZ YARGILANMASINA VE MÜVEKKİL HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE HAFTALIK İMZA ATILMASI ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI YERİNDE OLACAKTIR.

Ayrıca, bu tedbir açıkça kişinin Anayasa’nın 19. ve CMK’nın 100 ve 101. maddeleri uyarınca kişi hürriyetinin tahdidi anlamına gelecek ve ne yazık ki tedbir amacıyla yapılmış bir yasal düzenleme, bir ceza aracına dönüşmüş olacaktır.

3-) Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibidir, kaçma şüphesi ve delil karartma şüphesi bulunmamaktadır. Zira Müvekkilin Kaçma Şüphesi yoktur. Yine müvekkilin kaçması, saklanması ihtimali de bulunmamaktadır. Müvekkil sabit ikamet sahibi, yerleşik ve düzenli bir hayata sahiptir.

Bu anlamda Müvekkilin tutuklu bir şekilde yargılanmasını gerektirecek şüphe uyandırıcı durum bulunmamaktadır. Devam eden tutukluluğu nedeni ile işlerini yürütememekte ve çok ciddi maddi sıkıntılar yaşama riski ile karşı karşıya kalmak üzere olan müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) CMK madde 100’ün şartları gerçekleşmediği halde adli kontrol uygulamasına devam etmek yerine tutuklamaya karar verilmesi kanuna ve hukuka aykırıdır. Dosyadaki delil kapsamı değerlendirildiğinde tutuksuz bir şekilde yargılanması öngörülürken ve 100. Maddedeki şartlar gerçekleşmediğinden dolayı tutuklanmaması gerekirken, T.C. …………………… Ceza Mahkemesi tutuklu bir şekilde yargılanmasına karar vermiş ve şüphelinin telafisi imkansız zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda ve daha önce arz ve izah edilen nedenlerle, Sayın mahkemenin kamu düzeni gereği sanık lehine re’sen gözetilecek hususlar çerçevesinde;

Müvekkil hakkında verilen TUTUKLULUK yönündeki kararın kaldırılmasını; müvekkilin ve tüm tanıkların ifadesi alınmış ve tüm deliller toplanmış olduğundan, yine herhangi bir delilin karartılma ihtimalinin de söz konusu olmadığından, müvekkil hakkında adli kontrol hükmünün uygulanmasını bu yolla da müvekkilin zararının tamamen olmasa da kısmen giderilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. ……………..

Saygılarımızla.

Sanık Müdafii

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu