Çek Ve Çek Kullanımı

Çek Ve Çek Kullanımı

Çek Ve Çek Kullanımı

Kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emridir. Çeke faiz koşulu konulduğunda geçersiz sayılır.
Ticari hayatta sıkça kullanılan çek, yeni girişimcilerin de ödeme ve tahsilatlarını düzenlemek için yararlanabileceği bir evraktır. Çek bir ödeme aracıdır. Her ne kadar bankaya verildiğinde ödenmesi gerekse de piyasada vadeli olarak olarak kullanılır.
Kredi kartının yaygınlaşması ile beraber itibarı azalsa da taşıdığı şekil şartları ve kanunlardaki koruyucu hüküm sebebi ile yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

Çek Gerçek kişilere verilen çek defteri türüdür. Genellikle firma paydaşları veya bankadaki mevduatı yüksek kişilere verilir. Çek keşide edilirken çekin üzerinde lehdar bilgileri yazılı olmalıdır.

Çekin Ödeme Süresi eğer çek düzenlendiği yerde ödenecekse yani aynı şehir sınırları içerisinde ibraz edilecekse süresi 10 gündür. Eğer çek düzenlendiği yerin sınırları dışında fakat aynı kıtada ibraz edilecekse süresi 30 takvim günüdür.
Çek ibraz süresi içinde bankaya ibraz etmezse düzenleyen çekten cayabilir.
Muhatap çeki ödeyecek olan bankadır.
Hamil alacaklı olandır.Keşideci çeki düzenleyendir.
Bankaya verilince karşılığı hemen ödenir. Vadeli olarak kullanım sağlanır.
Karşılığı olmadan düzenlenen çekler karşılıksız çektir.

Çekin karşılığı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Çek alırken üzerinde bulunan küçük kare şeklindeki holograma da dikkat etmelisiniz. Bu holograma normal ışıkta baktığınızda akustik bir görünüm alacaktır. Ayrıca bu hologramın içinde ait olduğu bankanın logosu da bulunmaktadır. Sahte çekte ise hologram kesinlikle böyle bir görüntü vermez.

Müşteri çeki kullanılacaksa çek cirolanmalıdır. Ciro yapan kişi ciranta olarak adlandırılır. Bu cirolama işlemi çekin arkasına işletmenin kaşesini basıp imzalatarak gerçekleşir. Çek bedeli ciro ile tedarikçiye devredilir.
Tam ciro ve beyaz ciro olarak ikiye ayrılır.
Tam ciro çekin devredildiği kişini ad ve soyadı ile ödeyiniz yazılarak imzalanıp o isimden başkasının tahsil edememesi durumudur.
Beyaz ciro ise isim belirtmeden ödeyiniz yazıp imzalanır çek kimdeyse o tahsil eder.
Çek kırdırma işlemi çek bedelinin vadesinin önceden tahsil edilmesidir. Bankalar veya bankaların faktöring firmaları ile gerekli komisyon ödenerek çek kırdırılır.
Bazı zamanlarda çek karşılıksız çıkar yani borçlunun hesabında ödeyecek kadar para bulunmaması durumudur. Çekin karşılıksız çıkması durumunda ilgili banka borçlu olan tarafı arayarak çekin karşılıksız olduğunu haber verir. Borçlu borcun tamamını öderse çekin karşılıksız olma durumu ortadan kalkar. Bazı durumlarda banka toplam rakamın bir kısmını alacaklıya ödemek zorundadır.
Konut arsa iş yeri gibi yerlerin satışında bloke çek kullanılır. Tapudaki resmi tutar kadar bloke çek hazırlaması için bankaya talimat verilir. Banka mülk sahibinin bloke çekte olacak kadar tutarını bankanın bloke çek hesabına geçici olarak yatırır. Karşılıksız çek olma durumu da kalkmış olur. Avukat tapudaki dairenin üzerine bankanın ilgili ipoteğini koyar ve çek ödemeyi alacak olan kişiye herhangi bir bankada çeki bozdurabilmek üzere verilir.
Hatır çeki herhangi bir borç alacak ilişkisi olmayan firmaya finansman sunmak için alınan çektir.
Elektronik çek genellikle şirketler tarafından büyük meblağlar olması durumunda tercih edilir. Normal çek gibi elektronik çekte de muhatabın banka sisteminde kaydı olmalıdır.

Çek ile ilgili çok sorulan soruları sizler için cevapladık;

Çek ne zaman icraya konulur?
Çeklerde zamanaşımını 6 aydan 3 yıla çıkaran kanun maddesi 3.2.2012 tarihinde değişti. Yani elinizdeki çekin ibraz süresi bu tarihten önce ise 6 ay, sonra ise 3 yıllık zamanaşımı süresine tabisiniz. Türkiye’de ticaret gittikçe hızlanıyor, artıyor ve şekil değiştiriyor.
Çek Dolaşimda değildir ne demek?
Kimi zaman, çek hakkında sorgu yaptıktan sonra herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması üzerine, ilgili kişi, çeki kabul etmektedir. Ancak, aradan belirli bir süre geçtikten çek hakkında bir kez daha sorgulama yapıldığında, “Bu çek dolaşımda değildir” yazısı görülmektedir
Karekodsuz çek geçerli mi?
Uygulama, 1 Ocak 2017’de başlıyor. Bankalar bundan böyle karekodsuz çek yaprağı veremeyecek. Ancak esnafımızın elinde 31 Aralık 2016 tarihinden önce basılan çekler varsa geçerli olacak. Karekodlu çeki düzenleyen lehtar, teslim aldığı çeki sisteme kaydedecek.
Çek sorgulama nasıl yapılır?
Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu olan Findeks’in Mobil uygulaması üzerinden satılan alınan paketler ile çeklerin üzerinde yer alan karekod ile sorgulama işlemi yapılarak keşidecinin ödeme geçmişi ve çek yaprağının geçerliliği sorgulanabiliyor.
Çekten cayma hakkı nedir?
Çekten cayma, keşideci tarafından muhatap bankaya verilen çeki ödeme yetkisinin geri alınmasıdır. … (2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir.” hükmüne haiz olup çekten caymayı düzenlemiştir.

Çek Ve Çek Kullanımı

Çek tarihinde tahsil edilmezse ne olur?
Çek Vadesinde Tahsil Edilmezse Ne Olur? Çekin ödeme tarihi gelmesine rağmen tahsil edilmemesi durumunda çekin ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Yani çekin günü geçerse ve yukarıda yazan ibraz tarihi sınırları aşılırsa bu durumda çeki ödeyip ödememe hakkı çeki yazan kişiye aittir.
Çek vadesinde ödenmezse ne olur?
Keşide edilen çekin karşılıksız çıkması suçtur. Eskiden doğrudan hapis cezası veriliyordu, şimdi ise önce adli para cezası veriliyor. Adli para cezası ödenmezse, hapis cezasına çevriliyor.
Çek Keşide Etmek hangi hesap kullanılır?
İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılırlar. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.
Çek keşide yeri ilçe olabilir mı?
Düzenlenme Yeri

Keşide yeri, özellikle çekin ibraz süresinin hesaplanması bakımından büyük önem taşır. Bu nedenle çekte düzenlenme yerinin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde il, ilçe, belde, köy gibi bir idarî birim şeklinde gösterilmesi gerekir.
Çekte 10 günlük süre ne zaman başlar?
İbraz ettiği çek üzerindeki meblağ düzenlenen yerde ödenecek ise çek üzerindeki ödeme tarihinden itibaren 10 takvim günü, ödeme başka bir yerde yapılacak ise 30 takvim günü içerisinde ibraz edilmelidir.
Çekin zorunlu şekil şartları nelerdir?
Çek Kelimesi. Senette olduğu gibi çek kelimesinin de senet metninde yer alması gerekmektedir.
Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale. …
Muhatap. …
Düzenlenme Tarihi. …
Düzenleyenin İmzası …
Düzenleme Yeri. …
Ödeme Yeri. …
İHTİYARİ (İSTEĞE BAĞLI) UNSURLAR.

Findeks Çek Risk Raporu Nedir?
Findeks Risk Raporu, tüm bankalardaki toplam kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borç ve limit bilgilerini öğrenebileceğiniz, ödemelerinizi tek bir yerden takip edebileceğiniz rapordur.
Çek bankaya yatırılır mı?
Çeki ticarette vazgeçilmez kılan en önemli unsur, ödemelerimizi ötelemeyi sağlayan vade özelliğidir. Aslında şeklen çekte vade olmaz. Çek; alacaklı bankaya ibraz edildiği anda banka tarafından tahsil edilmek zorundadır.

Kayıp çekler için ne yapılmalı?
Çekimi Kaybettim Ne Yapabilirim? Adınıza yazılmış bir çeki kaybettiğinizde, bu çeki yazan şahısla irtibata geçerek durumu bildirmeli ve böylelikle çek sahibinin banka ile lüzumlu görüşmeleri yapmasını sağlamalısınız. Çek sahibi, Kayıp çek durumu ile ilgili durumu bir dilekçe vasıtasıyla bankaya bildirmek durumundadır.

Çek Ve Çek Kullanımı

Risk raporu ne demek?
Risk raporu, Kredi Kayıt Bürosu yani KKB tarafından hazırlanır. Risk raporu, kişi ve kurumların kredi ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili kayıtların yer aldığı rapordur. Risk merkezi tarafından oluşturulan risk raporunda yer alan bilgiler kredi puanını etkiler.
Çek vade tarihinden önce tahsil edilir mi?
Buna göre 31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacaktır. Diğer bir ifadeyle çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmesi için bankalara ibraz edilemeyecektir.
Karşılıksız çek cezası kaç yıl?
Ayrıca birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkûmiyet halinde ise; bu süre 5 yılı geçemeyecektir. Yani, 1 karşılıksız çek için en fazla 3 yıl, 100 karşılıksız çek için en fazla 5 yıl hapis cezası verilebilecekti.
Çekte keşide yeri zorunlu mu?
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 9.5.84 tarihinde bu konuda şu şekilde bir karar vermiştir; “çek metninde keşide yeri yoksa keşidecinin isminin yanında yazılı yerde çekilmiş sayılır. Böyle bir yerde gösterilmemiş ise çek niteliği taşımaz. Olayda keşide yeri yazılmamıştır.

Çek Ödenmezse Ne Olur?
Alacaklı bakımından;
Süresi içinde ibraz edilen bir çekin ödenmemesi halinde söz konusu ‘ödememe’ durumu kanunen öngörülen yollardan biri ile tespit ettirilmelidir. Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Asal Hukuk Danışmanlık büromuzu arayarak avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.
Zira ödememeyi usulüne uygun tespit ettirmeyen hamil başvuru hakkını yitirir.
Ödememe halini tespit ettirdikten sonra başvuru hakkını kullanan hamil,
çekin ödenmemiş bedelini
ibraz tarihinden itibaren temerrüt faizini
masraflarını
bedelin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini talep edebilir. (TTK/810)

Çekin İbraz Süresi Nasıldır?
Çek bir ödeme aracı olduğundan ve görüldüğünde ödenmesi gerektiğinden, kanunda çekin ibrazına ilişkin ve çeke özgü, belirli birtakım kesin süreler öngörülmüştür. Çek meşru hamil veya yetkili temsilcisi tarafından süresi içinde muhataba (bankaya) ibraz edilmelidir. Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Asal Hukuk Danışmanlık büromuzu arayarak avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.
Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün
Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay
Çek başka bir ülkede ödenecekse;
düzenleme ve ödeme yerleri aynı kıtada ise 1ay
düzenleme ve ödeme yerleri farklı kıtalarda ise 3 aylık sür içerisinde bankaya ibraz edilmeleri gerekir.

Çek sahtesi nasıl anlaşılır?

Çek alırken üzerinde bulunan küçük kare şeklindeki holograma da dikkat etmelisiniz.
Bu holograma normal ışıkta baktığınızda akustik bir görünüm alacaktır. Ayrıca bu hologramın içinde ait olduğu bankanın logosu da bulunmaktadır. Sahte çekte ise hologram kesinlikle böyle bir görüntü vermez. Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Asal Hukuk Danışmanlık büromuzu arayarak avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.

Karşılıksız Çek Suçunda Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Karşılıksız çek suçu ile ilgili yetkili mahkemeler aşağıda belirtilmiştir.

1-)Müştekinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir

2-)Çekin ibraz edildiği yer de aynı zamanda yetkilidir. Çek takas için ibraz edilmiş ise, takasa verilen yer değil, karşılığının sorulduğu yer bankası yetkilidir.

3-)Müştekinin ikametgahı mahkemesi, kendisine yapılan şikâyeti yetkisizlik kararına istinaden ibraz edilen yer mahkemesine gönderemez. Dosya soruşturmaya kaydedilmek alternatif bir seçilmiştir

4-) 5348 sayılı Kanunla Keşide yeri mahkemelerinin yetkisi kaldırıldığından, karşılıksız çek keşi etmek suçundan dolayı keşide yeri mahkemeleri yetkili değildir. Keşide yerinde bulunan davaların yetkisizlikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince yetkili merciiye gönderilmesi gerekir. Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Florya’da bulunan icra avukatlarımızın bulunduğu büromuzu arayarak iletişime geçmenizi öneririz.