MANŞET

Tanıma ve Tenfiz Avukatı | Tanıma Avukatı Diyarbakır

Tanıma ve Tenfiz Avukatı | Tanıma Avukatı Diyarbakır

Tanıma, yabancı bir ülkede yapılan yargılama neticesinde verilmiş bir mahkeme kararının ülkemiz sınırları içerisinde de etkin kılmak, o mahkeme kararının ülkemiz sınırlarında kesin hüküm etkisi yapabilmesini sağlamak demektir.

Tenfiz ise yabancı bir ülkede verilen mahkeme hükmünü ülkemiz sınırları içerisinde zorla icra etkisini göstermesine denir.

Tanıma Ve Tenfiz Davalarını Kim Açabilir?

Tanıma ve tenfiz davalarını hukuki yararı olan herkes açabilmektedir.

MÖHUK 52 her ne kadar sadece tenfiz dese de bu husus tanıma davaları içinde geçerlidir.

Hukuki yararı olan bir kimse davanın taraflarından biri olmak zorunda değildir.

Davaya taraf olmayıp hukuki yararı olan herkes bu davaları açması mümkündür.

Yurtdışında boşandım, Türkiye’de de bu karar geçerli mi gibi en başta boşanma davalarının görüldüğü ancak birçok hukuki problemin ülke içerisinde geçerli olması için açılması gereken davalardır.

İşbu davalar Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunun 50-59. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, yabancı bir ülkede verilmiş olan kararın ülke içerisinde etkili olabilmesi için öncelikle tanınması, ardından ise icrası için tenfizi gerekmektedir.

Tanıma-tenfiz davası için bir hak düşürücü süre olmamasına rağmen özellikle boşanma, nafaka gibi davalarda bir an önce açılması faydalı olacaktır.

Bu davalar basit yargılama usulüne tabi olarak, adli tatil döneminde de görülebilmektedir.

Evrakların eksiksiz olması ve taraf teşkilinin sağlanması ile birlikte çok kısa sürede karara çıkabilmektedir.

Kamu hukukundan doğan davalar hariç (ceza davaları, vergi davaları) olmak üzere, özel hukuktan kaynaklanan ticari davalar, miras hukukundan doğan davalar, boşanma, velayet gibi aile hukukundan doğan davalarda hukuki yararı bulunan herkes tanıma ve tenfiz davası açabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler:

Tanıma tenfiz davası açabilmeniz için gerekli belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.
Tanıma tenfiz dava dilekçesi,
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının aslı (ıslak imzalı ve mühürlü)
Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhi belgesi (ıslak imzalı ve mühürlü)
Apostil Şerhi
Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Noter onaylı Türkçe tercümesi
Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
Fotoğraflı ve özel yetki içeren vekaletname

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmazsa Ne Olur?

Yurt dışı Mahkemesinde boşanma kararı Türkiye’ de geçerli olmamaktadır.

Yurt dışındaki boşanma kararı Türkiye’ de açılacak tanıma ve tenfiz davası sonucunda geçerli sayılabilecektir.

Tanıma tenfiz davası açmadığınız takdirde Yurt dışında boşanmış olsanız bile ülkemizde hala evli görüneceksiniz.

Yani boşandığınız eşiniz yasal mirascı olabilecek, sizin mal varlığınız üzerinde hak iddia edebilecektir.

Yeniden evlenmek istediğinizde ve ilgili kurumlara başvuru yaptığınızda evli görüneceğiniz için tekrar evlenemezsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Türkiye’ye Gelmem Gerekli Midir?

Tanıma ve tenfiz davası için bir avukata vekalet vermeniz halinde Türkiye’ye gelmek zorunda değilsiniz.

Avukatınız dava açma işlemlerini, duruşmaya girme ve süreç takibini sizin yerinize yürütecektir.

Tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer?

Tanıma ve tenfiz davaları niteliği itibariyle teknik davalardır.

Bu davalarda tanık dinletilemez, keşif yapılmaz, bilirkişi incelemesi zorunlu olmadığı müddetçe yapılmaz.

Bu tür davalarda yargılama konusu yabancı mahkeme kararının tanıma ya da tenfiz koşullarını taşıyıp taşımadığı konusunun incelenmesi ile sınırlıdır.

Yaklaşık olarak 4 ay ile 1 yıl arası sürmektedir.

Ancak davanın avukat aracılığı ile takip ettirilmesi halinde bu süreyi kısaltmak mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Apostil Şerhi Nedir ?

Apostil Şerhi, yabancı devlet kurumları tarafından düzenlenen resmi evrakların başka bir devlet tarafından geçerli kabul edilmesi için kullanılan bir mühürdür.

Yabancı devlet kurumu ilgili kararın arkasına Apostil Şerhini ekleyerek, yabancı devlet kurumlarında uygulanabilir hale getirmesidir.

Apostil Şerhi mevzuatlara Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı’nda hazırlanan Türkiye’nin 08.05.1962 de imzaladığı ve 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe soktuğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyeti’nin Kaldırılması Sözleşmesi ile girmiştir.

Bu sözleşme ile bir taraf devlet diğer taraf devlet makamlarınca düzenlenen Apostil Şerhli belgeyi kendi devlet kurumlarında başkaca bir tasdike gerek kalmadan geçerli kabul edecektir.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararlarının, Türk mahkemelerinin kararları ile eşdeğer hale getirilmesidir.

Bu tür mahkeme kararlarının yabancılık unsuru içermesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına uzman bir avukat vasıtasıyla takip edilmesi tarafların menfaatine olacaktır.

Yurtdışında verilmiş yabancı mahkemelerin boşanma, velayet, nafaka kararları başta olmak üzere işbu davaların tanınması ve tenfizine ilişkin bilgi edinmek için iletişim adreslerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Avukatı | Tanıma Avukatı Diyarbakır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu